home | informatie | vacatures
Het Zeepaard
Laatste wijziging: 19-12-2022

Het Zeepaard is het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap. Het verschijnt al sinds februari 1941 en is daarmee een van de langst lopende tijdschriften op het gebied van strand en zee in Nederland. Door lid te worden van de Strandwerkgemeenschap krijgt u 5 keer per jaar dit informatieve tijdschrift toegezonden.

Voor informatie over de beschikbare oude nummers van Het Zeepaard kunt u contact opnemen met de penningmeester. We hebben een grote voorraad Zeepaarden vanaf 1944. Als U exemplaren mist kunt U die aanvragen bij de penningmeester (zie voor verdere gegevens de binnenflap van dit Zeepaard, of het voorgaande e-mail adres) Kosten: € 1 per nr. plus verzendkosten; korting bij afname van meerdere nummers.

CD met jaargangen 1941 t/m 2010 van Het Zeepaard, incl. registers € 5.00 niet leden
€ 2.00 leden
Registers Het Zeepaard zijn te bestellen tegen verzendkosten

Oproep Het bestuur van de SWG is op zoek naar een paar Zeepaarden van het eerste uur die we nog missen voor een complete set. Wie heeft voor ons de jaargangen 1 t/m 3 (1941 t/m 1943). We hebben in ons bezit de nrs. 2.1 (1942) en 3.4 (1943). Verder missen we nog van jaargang 6 nr. 3 en de tabellen "Kenmerken van een drietal Cardia (tweekleppigen)" uit nr 5 van jrg. 1 (1941) en "Pissebedden" uit nr.8 van jrg. 4 (1944). Graag contact opnemen met: de Tabellenadministrator (SWG.penn@gmail.com).

jaar jg nr auteur(s) titel pag
2023 83 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 81
2023 83 3 R. de Ruijter CS-verslag 82
2023 83 3 R.M.L. Ates Jacob Viergever (1917-1983), een SWG'er met een standbeeld 93
2023 83 3 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 95
2023 83 3 R.M.L. Ates De blauwe haai van Jacob Viergever 96
2023 83 3 J. Kuiper Boekbespreking: Van Alikruik tot Zeemeermin 98
2023 83 3 S. van Leeuwen De biodiversiteit op wrakken van de Noordzee, waargenomen tijdens drie duikexpedities in 2021 99
2023 83 3 D. Leeuw Zeester of zeevonk? 114
2023 83 3 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 117
2023 83 3 F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans Osmundea hybrida: geslachtelijke voortplanting 118
2023 83 3 I. Mol Is het roodwier Osmundea hybrida een klimaatvolger? 119
2023 83 3 F.A. Perk Osmundea hybrida - Naschrift redactie 119
2023 83 3 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 120
2023 83 3 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 120
2023 83 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 41
2023 83 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2023 83 2 J. Kuiper Boekbespreking: Aangespoeld 49
2023 83 2 R.M.L. Ates Vechttentakels van de sierlijke slibanemoon (Sagartia elegans): mijn eerste Nederlandse waarneming 51
2023 83 2 F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans Osmundea hybrida (A.P. de Candolle) K.W. Nam (Stomp rendiergeweiwier): weer een klimaatschuiver! 53
2023 83 2 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 63
2023 83 2 M.A. Faasse & A. Gittenberger De uitbreiding van de Japanse zeepbelslak (Haloa japonica) 65
2023 83 2 A. Staal Eemsdiep: 'suppletie' 73
2023 83 2 A. Aleman Uit de diepere geulen van de Noordzee 76
2023 83 2 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 79
2023 83 2 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 80
2023 83 2 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 80
2023 83 1 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 1
2023 83 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2023 2
2023 83 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2023 83 1 W.D. de Groen Advertentie: de nalatenschap van C. den Hartog 10
2023 83 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 7-5-2022 11
2023 83 1 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 15
2023 83 1 W.D. de Groen Jaarrekening SWG 2022: inkomsten en uitgaven 16
2023 83 1 W.D. de Groen Financieel verslag SWG 2022: Balans & Winst- en verliesrekennig 17
2023 83 1 W.D. de Groen Toelichting op het financieel verslag 2022 18
2023 83 1 P.H. van Bragt & G.W.N.M. van Moorsel De zandhoefijzerworm Phoronis psammophila Cori, 1889: een nieuwe soort voor de Nederlandse mariene fauna 19
2023 83 1 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 28
2023 83 1 R.M.L. Ates Snoertentakels van de groene golfbrekeranemoon, Diadumene luciae 29
2023 83 1 Excursieprogramma 2022 Belgische SWG 30
2023 83 1 S. van Leeuwen & W.J. Kuijper Weekdieren in het buitendijkse natuurgebied De Schorren op Texel 31
2023 83 1 F.A. Perk Bestuursmededelingen - Contributie, secretaris gezocht 38
2023 83 1 M.J. Otten Excursies 2022 SWG Waterweg Noord 39
2022 82 4/5 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 133
2022 82 4/5 R. de Ruijter CS-Verslag 1 134
2022 82 4/5 W.D. de Groen Bestuursmededeling - Contributie 142
2022 82 4/5 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 142
2022 82 4/5 F.P. Bennema & G.W. van Moorsel De gele wratspons als substraat in de Oosterschelde 143
2022 82 4/5 L. van der Loos, F.A. Perk & M. Karremans Radicilingua mediterranea: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 147
2022 82 4/5 Bestuursmedeling - secretaris gezocht 157
2022 82 4/5 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 159
2022 82 4/5 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 160
2022 82 4/5 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2022 82 4/5 R. de Ruijter CS-verslag 2 161
2022 82 4/5 R.W. Nauta & I.J. de Boois De massale bloei van mosdiertjes in de Noordzee; wat weten we en wat niet? 167
2022 82 4/5 H. Bakker & F. van der Kruk Nationale Schelpenteldag 25 maart 2023: vrijwilligers gezocht 172
2022 82 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 81
2022 82 3 R. de Ruijter CS-Verslag 82
2022 82 3 P. Huwae Boekbespreking: De zee is niet van wier 90
2022 82 3 Excursieprogramma 2022 Belgische SWG 92
2022 82 3 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 92
2022 82 3 M. Karremans, L. van der Loos & F.A. Perk Fijnvertakt geleiwier Gelidium spinosum: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 93
2022 82 3 M.J. Otten Op zoek naar de Raketmeduse, Cladonema radiatum in Nederland 103
2022 82 3 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 6: de hydromeduse Cladonema radiatum 115
2022 82 3 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 121
2022 82 3 M.J. Otten Exursies 2021 SWG Waterweg Noord 122
2022 82 3 Programma 2022 Strandwacht Neeltje Jans 123
2022 82 3 R.M.L. Ates De groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciae) nieuw in de Grevelingen, maar niet in een nieuwe niche 124
2022 82 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 41
2022 82 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2022 82 2 Mededeling - Ingelaste excursie 53
2022 82 2 C. Swennen † Lichtgevende borstelwormen op het wad 54
2022 82 2 A. Staal Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) van Ameland 57
2022 82 2 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 5: de brakwaterknotsslak Tenellia adspersa 61
2022 82 2 B. van der Valk Zwaardschedes en andere soorten van het strand Meijendelse Slag - Wassenaarse Slag uit vooroeversuppleties van het najaar 2021 67
2022 82 2 A. Staal Tafelmesheft, Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) 71
2022 82 2 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 75
2022 82 2 M.J. Otten Excursie 2021 SWG Waterweg Noord 76
2022 82 2 P.H.M. Huwae Boekbespreking: Noordkrompen, Zee-engelen en Koffieboontjes 78
2022 82 2 W. Kerkhof Excursie 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 80
2022 82 1 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 1
2022 82 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 2
2022 82 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2022 82 1 T. Kühne Notulen Algemene Ledenvergadering 15-5-2021 12
2022 82 1 W.D. de Groen Financieel verslag SWG 2021: Balans & Winst- en verliesrekening 17
2022 82 1 W.D. de Groen Toelichting op het financieel verslag 2021 19
2022 82 1 M.A. Faasse De sponstweedraadworm (Polydora colonia) in Nederland 20
2022 82 1 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 24
2022 82 1 R. Brons Levenscycli van NL mariene ongewervelden. Deel 4: de hydroïdpoliep Gonothyraea loveni 25
2022 82 1 F.A. Perk Rectificatie: voor 81(4) pagina 180 30
2022 82 1 D. Leeuw & P.H. van Bragt Strandvondsten: Harlekijnslakken (Polycera quadrilineata) op harig mosdiertje (Elctra pilosa) 31
2022 82 1 M.A. Faasse Pacifische klauwvlokreeft Ericthonius didymus overwoekert Oosterschelde 35
2022 82 1 F.A. Perk Rectificatie 2: voor 81(5) pagina 261 38
2022 82 1 W.D. de Groen Bestuursmededeling: Contributie 38
2022 82 1 M.J. Otten Excursies 2022 SWG Waterweg Noord 39
2021 81 4 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 177
2021 81 4 A. Gmelig Meyling & Scott Bergisch Strandwacht Hoek van Holland zoekt waarnemers 178
2021 81 4 R. de Ruijter CS-verslag 179
2021 81 4 R.Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 2: Ciona intestinalis, de doorzichtige zakpijp 189
2021 81 4 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 194
2021 81 4 D. Leeuw Korren: strandwerk vanuit het water 195
2021 81 4 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 199
2021 81 4 Mededeling - secretaris gezocht 199
2021 81 4 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 199
2021 81 4 R.M.L. Ates Boekbespreking - Vissen in Zeeland 200
2021 81 4 A. Staal Mulinia lateralis (Thomas Say, 1822) op het wad 203
2021 81 4 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 206
2021 81 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: kwallen 207
2021 81 4 F.A. Perk Het Caulacanthus-verbond: een nieuwe algengemeenschap? 213
2021 81 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 117
2021 81 3 W. de Groen Bestuursmededelig: ANBI-status 118
2021 81 3 M.J. Otten In memoriam: Wim de Ruijter 119
2021 81 3 R. de Ruijter CS-verslag 121
2021 81 3 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 130
2021 81 3 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 130
2021 81 3 B. van der Valk Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) en Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) levend in aantallen op de Zuid-Hollandse kust 131
2021 81 3 G.C. Cadée Is Dosinia exoleta onbereikbaar of ongenietbaar voor predators? 136
2021 81 3 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 1 140
2021 81 3 H. De Blauwe, R. Witbaard, S. Dijksen & F.A. Perk Massale stranding van het Harig mosdiertje Electra pilosa aan de kust van Nederland in 2020/2021 141
2021 81 3 Mededeling - secretaris gezocht 152
2021 81 3 A. Staal Trypsetesa lampas (Hancock, 1849) 153
2021 81 3 A. Aleman Levenscyclus Oorkwal (Aurelia aurita) 159
2021 81 3 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 165
2021 81 3 H. De Blauwe Poliepstadium van de kruiskwal Gonionemus vertens gekweekt in een aquarium 166
2021 81 3 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 2 171
2021 81 3 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 1: Obelia geniculata, de geknoopte zeedraad 172
2021 81 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 54
2021 81 2 P.H.M. Huwae Zaterdag 16 mei 2021; Online (?!) ALV 2020 54
2021 81 2 R. de Ruijter CS-verslag 55
2021 81 2 W. de Groen Advertentie: uniek Zeepaard aanbod 62
2021 81 2 G. Heerebout Boekbespreking: Veldgids Zeewieren 63
2021 81 2 L. van der Loos, M. Karremans, F.A. Perk & H. Stegenga Ceramium sungminbooi - een cryptische roodwiersoort in Nederland 67
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos Lomentaria articulata: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 73
2021 81 2 L. van der Loos, F.A. Perk, M. Karremans & H. Stegenga Het roodwier Erythroglossum laciniatum gearriveerd in Nederland 81
2021 81 2 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 90
2021 81 2 B. van de Valk Advertentie 90
2021 81 2 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 90
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans, L. van der Loos & H. Stegenga Het roodwier Chylocladia verticillata (Rood heermoeswier) vestigt zich in Nederland 91
2021 81 2 W. de Groen Bestuursmedeling - ANBI-status 91
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos Het roodwier Callithamnion tetragonum al ruim 15 (of pas 9?) jaar in Nederland 100
2021 81 2 F.A. Perk Wieren drogen: een korte handleiding 109
2021 81 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2021 81 1 P.H.M. Huwae Van de voorzitter 2
2021 81 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 3
2021 81 1 R. de Ruijter CS-Verslag 4
2021 81 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 19-12-2020 14
2021 81 1 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 18
2021 81 1 W. de Groen Financieel jaarverslag SWG 2020 19
2021 81 1 W. de Groen Toelichting bij de jaarrekening 2020 20
2021 81 1 A. Staal Fuikhorens en penhorens 21
2021 81 1 J.P.H.M. Adema Boekbespreking: Veldgids Paddenstoelen III - Padden stoelen van de zeereep 25
2021 81 1 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 27
2021 81 1 L. Knijnsberg Vondst van Coprinus littoralis: een nieuwe soort paddenstoel voor Nederland 28
2021 81 1 M.A. Faasse Gaat de grote spinkrab Maja brachydactyla Balss, 1922 Nederland veroveren? 31
2021 81 1 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 34
2021 81 1 P.H.M. Huwae & I. Jonckheere Nieuwe gegevens over parasitaire pissebedden (Isopoda, Cymothoidae) in België en Nederland 35
2021 81 1 J. Kuiper Boekbesprekingen: Veldgids Schelpen & Die Meeres- schnecken und -muscheln Deutschlands 41
2021 81 1 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 44
2021 81 1 P.H. van Bragt & G. van Moorsel Parasabella langerhansi, een nieuwe waaierworm in de Oosterschelde 45
2020 80 5 F.A. Perk Redactioneeltje 197
2020 80 5 W. de Groen Bestuursmededeling: contributie 197
2020 80 5 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 198
2020 80 5 R. de Ruijter CS-verslag 199
2020 80 5 F.Bennema, M. Suijker & M.J. Otten De vormenrijkdom en opmars van de 'bleke' piekjesspons Hymeniacidon perlevis 2010
2020 80 5 M. Suijker De micro- en macrostructuur van de witte buisjesspons Leucosolenia variabilis 217
2020 80 5 G. Heerebout Oproep - oude Sepia's 225
2020 80 5 A. Lamers & R. Leewis Wasroos Anemonia viridis vestigt zich aan de Zeeuwse Noordzeekust 226
2020 80 5 P. Huwae, I. Jonckheere & G. Rappé Recente vondsten van zeldzame visparasieten (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) uit de zuidelijke Noordzee, waaronder drie nieuwe soorten voor de Belgische fauna 236
2020 80 5 P. Huwae Rectificatie 248
2020 80 4 F.A. Perk Redactioneeltje 149
2020 80 4 P.H.M. Huwae Zondag 19 december 2020: Online ALV 2020 150
2020 80 4 R. de Ruijter CS-verslag 151
2020 80 4 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 160
2020 80 4 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2020 80 4 F.A. Perk Bestuursmededeling: secretaris gezocht! 160
2020 80 4 W. Langbroek Bijzondere soorten op het Katwijkse strand na storm Ciara 161
2020 80 4 G. Doeksen & K. Peeters Muiltjes (Crepidula fornicata) met aangepaste sculptuur op wijde mantelschelpen (Aequipecten opercularis) 166
2020 80 4 P.W.M. Huwae Na 170 jaar weer een melding van de parasitaire pissbed Bobyrus squillarum in Nederland 169
2020 80 4 M.A. Faasse Colomastix, een sponsbewonende vlokreeft nieuw voor Nederland 173
2020 80 4 G.C. Cadée Variatie in aanspoelsel van Zeeharten (Entada sp.) op ons strand 175
2020 80 4 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 180
2020 80 4 A. Staal Waarnemingen op de Vrijheidsplaat 181
2020 80 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatie voor de beginnende SWG-er: Krabben 185
2020 80 4 L. van der Loos & Stichting Anemoon De kracht van data - 25 jaar MOO-gegevens 190
2020 80 4 G.C. Cadée Europese herkomst zwarte walnoten (Juglans nigra) op ons strand toch aannemelijker? 195
2020 80 4 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 196
2020 80 3 F.A. Perk Redactioneeltje 101
2020 80 3 F.A. Perk Advertentie: Tijdschriften van de SWG te koop 102
2020 80 3 R. de Ruijter CS-verslag 103
2020 80 3 P. Dekkers & A. Leijdekkers Advertentie: Blauwdrukken van Nederlandse wieren (voor thuis aan de muur) 111
2020 80 3 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 112
2020 80 3 M.A. Faasse Oortjesworm Vorticeros auriculatum (F.O. Müller, 1784) nieuw voor Nederland 113
2020 80 3 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 117
2020 80 3 G.C. Cadée, P.H.F. Bor & W. Kruiswijk Olijfpitten op ons strand 118
2020 80 3 R.M.L. Ates Puitaal - Klimaatslachtoffer 123
2020 80 3 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 126
2020 80 3 J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen Harlingen. Deel 2: buiten de sluizen 127
2020 80 3 F.A. Perk Bestuursmededeling: secretaris gezocht! 140
2020 80 3 N. Colpaert Een mysterieuze enkele klep van Limaria hians op het Belgische strand 141
2020 80 3 F.A. Perk Bestuursmededeling: Verhuisbericht redactie 146
2020 80 3 J. Kuijper Boekbespreking: A guide to marine Mollucs of Europe 147
2020 80 2 F.A. Perk Redactioneeltje 53
2020 80 2 P.H.M. Huwae Van de voorzitter 54
2020 80 2 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 54
2020 80 2 G.C. Cadée In memoriam dr. C. (Kees) Swennen (1929-2020) 55
2020 80 2 F.A. Perk In memoriam dr. W.F. Prud'homme van Reine (1941-2020) 58
2020 80 2 R. de Ruijter CS-verslag 59
2020 80 2 P.A.M. Gaemers Rectificatie: De moeilijk determineerbare otolieten van twee dwergtongsoorten 69
2020 80 2 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 71
2020 80 2 A. Staal Fossiele sporen van Electra monostachys (Busk, 1854) André Staal 72
2020 80 2 S. van Leeuwen Advertentie: Met korting te koop: Vita Malacologica 2019 over inktvissen 76
2020 80 2 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 77
2020 80 2 G.C. Cadée Boekbespreking: Zeeboek (5e druk) 78
2020 80 2 Th.W. de Boer Tere schatten uit oude wulken 81
2020 80 2 J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen Harlingen. Deel 1: binnen de sluizen 83
2020 80 2 R. de Ruijter 6e SWG-dag 12-10-2019 97
2020 80 2 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 100
2020 80 2 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 100
2020 80 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2020 80 1 D. Leeuw De website van de SWG 2
2020 80 1 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 2
2020 80 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 3
2020 80 1 M. Karremans & M.J. Otten Onderzoek begroeiing jachthaven Wemeldinge 4
2020 80 1 R. de Ruijter CS-verslag 5
2020 80 1 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 13
2020 80 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 6-4-2019 14
2020 80 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2019 20
2020 80 1 M.J. Otten Siamese zeeanemonen, ongeslachtelijke voortplanting en ouwe koek 21
2020 80 1 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 40
2020 80 1 R.M.L. Ates De opmerkelijke uitbreiding en de permanente vestiging van de groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciaea) 41
2020 80 1 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 51
2020 80 1 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 52
2019 79 5 F.A. Perk Redactioneeltje 161
2019 79 5 F.A. Perk Voorwoord 162
2019 79 5 J.W. Broekema, illustraties: A. Roquas Thar she blows! – Determinatietabel voor Zeezoogdieren 163
2019 79 5 P.H.M. Huwae Andere liefhebbers; over parasieten en commensalen van zeezoogdieren in Nederland 193
2019 79 5 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 202
2019 79 5 R. de Ruijter CS-verslag 203
2019 79 5 G. Heerebout Walvisfoto’s van Schouwen-Duivenland 1937-1946 212
2019 79 5 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 216
2019 79 5 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 216
2019 79 4 F.A. Perk Redactioneeltje 113
2019 79 4 R. de Ruijter CS-verslag 114
2019 79 4 M.A. Faasse & M. Ligthart Eerste waarnemingen van de vlokreeft Jassa slatteryi Conlan, 1990 in Nederland 123
2019 79 4 P.A.M. Gaemers Boekbespreking: Otholiths of fishes from the North Sea and English Channel 127
2019 79 4 M.J. Otten Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord 134
2019 79 4 H. De Blauwe Hydroïden van het Ikealampenkapje Aequorea forskalea gekweekt in het aquarium 135
2019 79 4 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 138
2019 79 4 G.C. Cadée, W. Kruiswijk & D. Quigley Boorgaten in aangespoelde ivoornoten 139
2019 79 4 Urgent gezocht: een penningmeester voor de SWG 144
2019 79 4 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 144
2019 79 4 M.J. Otten Een Geep Belone belone in het getijdengebied 145
2019 79 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Mag ik van de Bloemdieren de Anemonen? 153
2019 79 4 H. Witte Excursies 2019-2020 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2019 79 3 F.A. Perk Redactioneeltje 73
2019 79 3 Dringend gezocht: penningmeester voor de SWG 74
2019 79 3 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 74
2019 79 3 R. de Ruijter CS-verslag 75
2019 79 3 G.C. Cadée De zeeklit: Echinocardium cordatum in de Waddenzee 87
2019 79 3 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 91
2019 79 3 M.J. Otten Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord 92
2019 79 3 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 92
2019 79 3 W. Kuijper Een analyse van stormvloedaanspoelsel op het kennemerstrand (IJmuiden) en Muizenoortjes (Myosotella denticulata) 93
2019 79 3 G. Heerebout Boekbespreking: Basisgids Strandvondsten 108
2019 79 3 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 110
2019 79 3 W. Kruiswijk & G.C Cadée Een versierde kokosnoot aangespoeld 111
2019 79 2 F.A. Perk Redactioneeltje 41
2019 79 2 P.H.M. Huwae Bestuursmededeling: 5e SWG-stranddag 42
2019 79 2 Bestuursmededeling: Contributie 42
2019 79 2 P.H.M. Huwae Oproep: Nieuwsbrief ‘flessenpost’ 42
2019 79 2 R. de Ruijter CS-verslag 43
2019 79 2 Gezocht: penningmeester (bestuursmededeling) 56
2019 79 2 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 56
2019 79 2 G.C. Cadée Aangespoelde vrucht van de kalebasboom (Crescentia cujete) ook offergave aan zee? 57
2019 79 2 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 60
2019 79 2 F.A. Perk Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 60
2019 79 2 T. Kühne & D. Leeuw Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Zeewieren – Blaaswier (Fucus vesiculosus) 61
2019 79 2 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 72
2019 79 2 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 72
2019 79 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2019 79 1 P.H.M. Huwae In memoriam Bert Buizer 2
2019 79 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 5
2019 79 1 R. de Ruijter CS-verslag 6
2019 79 1 P.H.M. Huwae Oproep: Nieuwsbrief ‘flessenpost’ 15
2019 79 1 P.H.M. Huwae Mededeling: andere datum jaarvergadering 15
2019 79 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 15-4-2018 16
2019 79 1 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 22
2019 79 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2018 23
2019 79 1 R.M.L. Ates De Kor, meer jaargangen digitaal beschikbaar 24
2019 79 1 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 24
2019 79 1 G. Doeksen De vertakte kokerworm Owenia fusiformis draait zich om in de koker 26
2019 79 1 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 28
2019 79 1 K. Peeters Een bot van een zeeschildpad van het strand van Terschelling 29
2019 79 1 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 33
2019 79 1 P.H.M. Huwae Oproep: 5e SWG-dag 33
2019 79 1 A. Twigt Oproep/gevraagd: foto’s van roggeneieren 34
2019 79 1 F.A. Perk Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 34
2019 79 1 T. Kühne & D. Leeuw Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Tweekleppigen – De halfgeknotte strandschelp 35
2018 78 5 F.A. Perk Redactioneeltje 169
2018 78 5 G.R. Heerebout In Memoriam Wim Wolff 170
2018 78 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2019 171
2018 78 5 R.M.L. Ates Het Zeepaard over 10 jaar verdwenen? 172
2018 78 5 R. de Ruijter CS-verslag 173
2018 78 5 G.C. Cadée Schelpbeschadiging en -reparatie bij de pelikaansvoet 184
2018 78 5 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 188
2018 78 5 B. Buizer Zandvulkanen op het strand bij Bergen aan Zee 189
2018 78 5 Mededeling: Kampeervakanties KNNV 2019 196
2018 78 5 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 196
2018 78 5 A. Aleman, M.A. Faasse & H. De Blauwe Het exotische bloedrode mosdiertje Watersipora subatra gevestigd in de Grevelingen 197
2018 78 5 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 202
2018 78 5 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 202
2018 78 5 F.A. Perk & E. van der Niet Een opperarmbeen van de mens aangespoeld bij Katwijk 203
2018 78 5 P.H.M. Huwae De 5e nationale SWG-dag op 7 april 2019 206
2018 78 5 R. de Ruijter Een kastje vol verrassingen 207
2018 78 4 F.A. Perk Redactioneeltje 129
2018 78 4 R. de Ruijter CS-verslag 130
2018 78 4 M.A. Faasse Tweede waarneming van het kwalletje Moerisia inkermanica in Nederland 141
2018 78 4 R.M.L. Ates De index van Het Zeepaard: 7 jaar erbij 144
2018 78 4 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 144
2018 78 4 A. Twigt Interessante vondsten in ‘Wulkennesten’ 145
2018 78 4 G.C. Cadée & H. Mulder Een Kogelhoutskoolzwam Daldinia sp. Aangespoeld op de Zandmotor 151
2018 78 4 F. Bennema, G. van Moorsel & B. Oonk De gele wratspons Celtodoryx ciocalyptoides een spons in twee vormen 154
2018 78 4 H. Witte Excursies 2018-19 Strandwerkgroep Alkmaar 158
2018 78 4 M. Suijker Hoe boort de boorspons? 159
2018 78 4 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 168
2018 78 4 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 168
2018 78 3 F.A. Perk Redactioneeltje 85
2018 78 3 R. de Ruijter CS-verslag 86
2018 78 3 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 96
2018 78 3 M.A. Faasse De Pacifische zeepok Balanus glandula in Nederland 97
2018 78 3 Landelijk KNNV evenement 6 en 7 oktober 101
2018 78 3 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 101
2018 78 3 Rectificaties 102
2018 78 3 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 102
2018 78 3 R.M.L. Ates De Kor & Het Zeepaard - Een bijna vergeten duikgeschiedenis 103
2018 78 3 R.M.L. Ates Duiken is een middel 108
2018 78 3 B. Buizer Zandzuiltjes piëdestals of zandpaddestoelen aan het strand 109
2018 78 3 G.C. Cadée Betelnoot (Areca catechu) kan ook drijven 121
2018 78 3 A. Gmelig Meyling Waarnemen voor de Digitale Verspreidingsatlas 123
2018 78 3 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 127
2018 78 3 Nieuwsbrief werkgroep zeezoogdieren 128
2018 78 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2018 78 2 B. Buizer Oproep om vondsten van recente koralen 50
2018 78 2 M.A. Faasse, L. Verboom & L. van der Loos De Pacifische vlokreeft Aoroides semicurvatus in Nederland 51
2018 78 2 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 56
2018 78 2 W.J.M. Vader Stenula solsbergi of toch Metopa solsbergi? Een mandibel-palp probleem (Crustacea, Amphipoda, Stenothoidae) 57
2018 78 2 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 60
2018 78 2 B. Buizer Inheemse plantenzaden aan het strand: vragen bij hun verspreiding langs de kust en vestiging in de Kerf bij Bergen aan Zee 61
2018 78 2 P. Moerdijk Over Japanse en Portugese oesters 69
2018 78 2 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 74
2018 78 2 G.C. Cadée Een eerdere invasie van bryozoënkolonies op het strand 75
2018 78 2 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 77
2018 78 2 Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 77
2018 78 2 Landelijk KNNV evenement 6 en 7 oktober 78
2018 78 2 5000-soortenjaar op 8 en 9 september 2018 78
2018 78 2 Bestuursmededeling: Contributie & Privacy Beleid 78
2018 78 2 A.S. Tulp Is er verband tussen de afwezigheid in de oostelijke Waddenzee in 2017 van enige hydromedusen en het talrijke voorkomen van de Amerikaanse ribkwal? 79
2018 78 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2018 2
2018 78 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2018 78 1 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 11
2018 78 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 2-4-2017 11
2018 78 1 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 19
2018 78 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2017 20
2018 78 1 M.A. Faasse & M.J. Otten Weer een nieuwe spookkreeft in Nederland, Caprella equilibra 21
2018 78 1 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 26
2018 78 1 Belgische SWG - Meerdaagse excursie 2018 26
2018 78 1 W. Kuijper & M.C. Cadée Een invasie van het paars vogelkopmosdiertje Bugula neritina (Linnaeus, 1758) op het Hollandse strand 27
2018 78 1 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 37
2018 78 1 Advertentie - Backhuys Biological Books 38
2018 78 1 S. van Leeuwen Rectificatie: Vondsten in visnetten 39
2018 78 1 A. Gmelig-Meyling Landelijke Anemoon-dag 2018 40
2018 78 1 Bestuursmededeling: nieuwe (?) SWG-tabellen 40
2017 77 5 F.A. Perk Redactioneeltje 181
2017 77 5 R. de Ruijter CS-verslag 182
2017 77 5 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 194
2017 77 5 P. Engels, M. Raes & M.A. Faasse Margrietje in Zeeland 195
2017 77 5 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 197
2017 77 5 G.C. Cadée, J. Schaaf, R. van der Ham Een tweede Shea noot Vitellaria paradoxa van het Nederlandse strand 198
2017 77 5 S. van Leeuwen, M.A. Faase, F. Driessen, D. Leeuw, B. van Heugten, M. Ligthart & G. Heerebout Vondsten in de visnetten Stichting Duik de Noordzee Schoon september 2016 201
2017 77 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2018 213
2017 77 5 P. Moerdijk Een Ovaal Parelmoerneutje Nucula nucleus (L., 1758) levend uit de Oosterschelde 214
2017 77 5 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 218
2017 77 5 Rectificatie 218
2017 77 5 G.C. Cadée Mark Dion’s zeebeesten in het Gemeente- 219
2017 77 5 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 220
2017 77 5 Voor-aankondiging Anemoon-dag 2018 220
2017 77 4 F.A. Perk Redactioneeltje 141
2017 77 4 R. de Ruijter CS-verslag 142
2017 77 4 T. Kûhne Bestuursmededeling 151
2017 77 4 F.W. Roza Batillipes noerrevangi, een marien beerdiertje in de Voordelta 152
2017 77 4 H. Witte Excursies 2017-2018 Strandwerkgroep Alkmaar 157
2017 77 4 G.C. Cadée Reparatie en aangroei bij strandkrabbenschilden 158
2017 77 4 Th.W. de Boer Een goed begin van 2017 op Schiermonnikoog 163
2017 77 4 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 167
2017 77 4 F.P. Bennema, F.A. Perk & B. Oonk Meer over Flesdiertjes (Folliculinidae) Excursieprogramma 2017-2018 Belgische SWG 174
2017 77 4 G.C. Cadée & W. Kruiswijk Raadsel betelnoten op ons strand definitief opgelost 175
2017 77 4 M.J. Otten Excursies 2017-2018 SWG Waterweg Noord 176
2017 77 4 G.R. Heerebout Boekbespreking: Strandvondsten 177
2017 77 3 F.A. Perk In memoriam Herman Roode 94
2017 77 3 F.A. Perk Redactioneeltje 94
2017 77 3 R. de Ruijter CS-verslag 95
2017 77 3 G.C. Cadée, D. Poszig, W. Loning & R.Dekker Mosdiertjes op plastic 105
2017 77 3 R.M.L. Ates Vechttentakels van Nederlandse zeeanemonen: aanvullende duikwaarnemingen 108
2017 77 3 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 114
2017 77 3 Excursieprogramma 2017 Belgische SWG 114
2017 77 3 S. van Leeuwen Boekbespreking: In de diepte - Hoogtepunten uit tien expedities in de Noordzee 115
2017 77 3 M.J. Otten Excursies 2017 SWG Waterweg Noord 117
2017 77 3 H. Stegenga & M. Karremans Nog een nieuwe Antithamnion voor Zeeland 118
2017 77 3 H. Raad Kleine platschelp Moerella pygmaea in de Oosterschelde 122
2017 77 3 M.J. Suijker Spicula van de zakspons 125
2017 77 3 H. Witte Excursies 2017 Strandwerkgroep Alkmaar 130
2017 77 3 F. Bennema, C. Petersen, H. Paulomäki, F. de Graaf & N. Schrieken Een koekoekslipvis Labrus mixtus, Linnaeus, 1758 op de Klaverbank 131
2017 77 3 A. Staal Vruchten van Pinus sylvestris op het strand 137
2017 77 2 M.J. Otten Voorwoord: Duiken special 46
2017 77 2 R. de Ruijter (Duik-)CS-verslag 47
2017 77 2 Excursieprogramma’s 52
2017 77 2 M.A. Faasse Margrietje aan de Nederlandse kust 53
2017 77 2 M.J. Otten Duiken: de ultieme manier om zeefauna en -flora te observeren 59
2017 77 2 R.M.L. Ates Kwallen als prooi, een oproep 72
2017 77 2 G.W.N.M. van Moorsel & F.P. Bennema Nederlandse onderzoekers voor het eerst onder water 75
2017 77 2 L. Roelen Onderwater bij de Noordpier van IJmuiden, onderwater bij Timboektoe? 81
2017 77 2 G.W.N.M. van Moorsel & J.W.P. Coolen De Luipaardgrondel Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) in de Noordzee 85
2017 77 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2017 2
2017 77 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2017 77 1 G.M.F. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 17-4-2016 12
2017 77 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2016 18
2017 77 1 A. Oosterbaan Invasieve exoten in zee: een overzicht en tot slot een mening 19
2017 77 1 M.J. Otten Excursies 2017 Strandwerkgroep Waterweg Noord 25
2017 77 1 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 26
2017 77 1 H. Witte Excursies 2017 Strandwerkgroep Alkmaar 26
2017 77 1 G. Twigt & A. Twigt Twee zeldzame schelpen in één klap.. De vondst van Isognomon bicolor (Adams, 1845) en Pinctada imbricata imbricata (Röding, 1798) 27
2017 77 1 H. Roode Advertentie: te koop aangeboden 34
2017 77 1 D. Leeuw Bestuursmededeling: De SWG op Facebook 34
2017 77 1 T. van Haaren, G.W.N.M. van Moorsel & M.A. Faasse Euchone limnicola (Polychaeta: Sabellidae) in het Grevelingenmeer een nieuwe kokerworm voor Nederland 35
2017 77 1 Excursieprogramma 2016-2017 Belgische SWG 42
2017 77 1 J. Schaaf & Amyclina labiosa of een zeldzaam wulkje van 43
2016 76 5 F.A. Perk Bestuursmededeling: Adverteren in Het Zeepaard? 234
2016 76 5 R. Pronk Programma 2016-2017 SWG Neeltje Jans 234
2016 76 5 R. de Ruijter CS-verslag 235
2016 76 5 M.J. Otten Excursies 2015-2016 SWG Waterweg Noord 246
2016 76 5 F. Beekman Boekbespreking: Zeeuwse strandfossielen 247
2016 76 5 S. Dijksen Eten blauwe haarkwallen gorgelpijppoliepen? 249
2016 76 5 Excursieprogramma 2016-2017 Belgische SWG 252
2016 76 5 G.C. Cadée, H. Cadée-Coenen & R. Dekker Aangespoelde ‘kwalletjes’ blijken planktonische larven van Lanice 253
2016 76 5 M.J. Otten Excursies 2017 SWG Waterweg Noord (vervolg) 258
2016 76 5 F. Bennema & G. van Moorsel Het schepje Philine quadripartita Ascanius, 772 in de Oosterschelde 259
2016 76 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2017 269
2016 76 5 D. Leeuw De gevolgen van de strand- en vooroeversuppletie van 2015 bij Egmond aan Zee 270
2016 76 5 H. Stegenga & M. Karremans Botrytella parva: een onopvallende exoot 272
2016 76 5 Excursies 2016-2017 SWG Alkmaar 274
2016 76 5 M.J. Otten Golfbreker Westkapelle drastisch veranderd 275
2016 76 5 D. Leeuw Bestuursmededeling: De SWG op Facebook 280
2016 76 3/4 G.R. Heerebout Voorwoord 86
2016 76 3/4 F. Beekman De Zeeuwse oorsprong van de naam Het Zeepaard 89
2016 76 3/4 G.R. Heerebout Wat vind ik aan het strand, wie is er niet groot mee geworden? 94
2016 76 3/4 D. Leeuw Het CS verslag: een analyse 95
2016 76 3/4 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 100
2016 76 3/4 R. de Ruijter Een CS-verslag voor het jubileum-nummer 101
2016 76 3/4 H. Witte Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 110
2016 76 3/4 F. Bennema De overvloedige zee 111
2016 76 3/4 G.C. Cadée Boekbespreking: in krabbengang door kreeftenboeken. De Bibliotheca Carcinologica L.B. Holthuis 118
2016 76 3/4 J.P.H.M. Adema Zee(reep)paddenstoelen 121
2016 76 3/4 P.H. Nienhuis Zeegras in het Grevelingenmeer: opgaan, blinken en verzinken 127
2016 76 3/4 F.W. Roza Nieuwe vindplaatsen van het zeebeertje, Echiniscoides sigismundi (M. Sultze, 1865) 135
2016 76 3/4 P.H. van Bragt De Nederlandse zeenaaktslakken sinds 1941 145
2016 76 3/4 M.A. Faasse Hout doet leven 165
2016 76 3/4 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 172
2016 76 3/4 C. den Hartog Overgangssituaties tussen zee- en zoetwater 173
2016 76 3/4 F.A. Perk Beter laat dan nooit: Botrylloides 184
2016 76 3/4 M.J. Otten Zoektocht naar het ideale gebied om stenen te keren 185
2016 76 3/4 M.J. Otten Excursies 2016 SWGroep Waterweg Noord 211
2016 76 3/4 G.C. Cadée Het zeeleven in plaatjesalbums 212
2016 76 3/4 G.C. Cadée Literatuur over strand, kust en zee 221
2016 76 3/4 A. Gmelig Meyling & A. Oosterbaan Visie op de toekomst van de SWG 225
2016 76 2 F. Beekman Aan de leden van de SWG 42
2016 76 2 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 42
2016 76 2 R. de Ruijter CS-verslag 43
2016 76 2 G.M.F. Kühne Bericht voor de leden die zich hebben aangemeld voor de jubileumvaartocht 53
2016 76 2 F.A. Perk Excursies naar Kattendijke en de Kaloot 54
2016 76 2 M.A. Faasse & A.H.M. Ligthart Paarse invasie (Bugula neritina) 62
2016 76 2 E. van der Niet Oproep: Strandwacht Langevelderslag 64
2016 76 2 M. Suijker De spicula van de broodspons 65
2016 76 2 G.C. Cadée, M. de Veer & W. Voortman Betelnoten als offergave op ons strand 69
2016 76 2 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 71
2016 76 2 Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 71
2016 76 2 M. Cadée & E. van der Niet Gefopt door de Vos 72
2016 76 2 G. Doeksen Duindoorn braakballen 77
2016 76 2 G.C. Cadée Zeldzaam spoor? 78
2016 76 2 M.J. Otten Excursies 2016 SWGroep Waterweg Noord 80
2016 76 2 P. Moerdijk Verse Spisula elliptica (Brown, 1872) aangespoeld op Neeltje Jans 81
2016 76 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 2
2016 76 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2016 76 1 H. Witte Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 11
2016 76 1 G.M.F. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 19-4-2015 12
2016 76 1 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg Noord 18
2016 76 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2015 19
2016 76 1 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 20
2016 76 1 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 20
2016 76 1 J. Schaaf Koffieboontjes op een brokstuk van een auto 21
2016 76 1 A.S. Tulp Gelatineuze notities 23
2016 76 1 G. Heerebout Wie schrijft er mee? Auteurs gezocht 32
2016 76 1 M.A. Faasse, T. van Haaren, G.W.N.M. van Moorsel & D. Tempelman De eerste vondsten van solitaire kelkdiertjes (Entoprocta: Solitaria) in Nederland: Loxosomella compressa, L. harmeri, L. varians en L. phascolosomata 33
2015 75 6 F.A. Perk Redactioneeltje 158
2015 75 6 H. De Blauwe Een opmerkelijke bloei van Aequorea forskalea in de zuidelijke Noordzee; aanvullingen 158
2015 75 6 R. de Ruijter CS-verslag 159
2015 75 6 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg Noord 166
2015 75 6 F.A. Perk Mededeling: 75 jaar SWG in 2016 167
2015 75 6 F.A. Perk Oproep: Waar zijn de roggeneieren? 167
2015 75 6 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 168
2015 75 6 J. de Jager Mededeling: Contributie 2016 168
2015 75 6 M.A. Faasse Zebrazeespin steekt Oosterschelde over 169
2015 75 6 F.A. Perk Oproep: E-mail adressen 170
2015 75 6 G.C. Cadée Boekbespreking: The Essential Guide to Beach- combing and the Strandline 171
2015 75 6 F.A. Perk Mededeling: Vanaf 2016 minder Zeepaarden 173
2015 75 6 A. Oosterbaan Noorse kreef ten in Nederland 174
2015 75 6 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 178
2015 75 6 B. Langeveld Reuzenalken Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758) van het strand 179
2015 75 6 E. Knol Boekbespreking: Strandgoed van plastic 186
2015 75 6 Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 187
2015 75 6 F.W. Roza Batillipes pennaki Marcus 1946, een bijzonder beerdiertje in de Oosterschelde 188
2015 75 6 A. Gittenberger en anderen Bispira polyomma in Roompot marina 194
2015 75 4/5 A. Gmelig-Meyling Landelijke ANEMOON-dag 2016 110
2015 75 4/5 R. de Ruijter CS-verslag 111
2015 75 4/5 M.J. Otten Excursies SWGroep Waterweg Noord 120
2015 75 4/5 H. De Blauwe, D. Dijksen, E van der Niet & F. Kerckhof Een opmerkelijke bloei van Aequorea forskalea in de zuidelijke Noordzee 121
2015 75 4/5 G.C. Cadée Exoten veroveren de Waddenzee 141
2015 75 4/5 Excursieprogramma Belgische SWG 143
2015 75 4/5 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg 143
2015 75 4/5 R.M.L. Ates P.H. Gosse & J.E. Taylor, tijdgenoten en naturalisten 144
2015 75 4/5 Excursies 2015-2016 Strandwerkgroep 154
2015 75 4/5 F.A. Perk 75 jaar SWG in 2016: een oproep 155
2015 75 4/5 P. Sloof Programma 2015-2016 Strandwacht Neeltje Jans 156
2015 75 4/5 R. Pronk Programma 2015-2016 LIMP Neeltje Jans 156
2015 75 3 F.A. Perk Redactioneeltje. 78
2015 75 3 M.J. Otten Excursies 2015 Strandwerkgroep Waterweg Noord 78
2015 75 3 F.A. Perk 75 jaar SWG in 2016: een oproep 79
2015 75 3 R. de Ruijter CS-verslag 80
2015 75 3 H. Nijhuis Carnaptious 92
2015 75 3 F.A. Perk Bestuursmededeling 92
2015 75 3 G.C. Cadée & Een vrucht van de kapokboom Ceiba pentandra W. Kruiswijk aangespoeld op Terschelling 93
2015 75 3 J. Nobel, P. de Jong & R.H. de Bruyne Een nieuwe vondst van een Linksgewonden Noordhoren op Ameland (tegendraads in windingen en naamgeving) 97
2015 75 3 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 101
2015 75 3 G.C. Cadée & W. Kruijswijk Een Betelnoot Areca catechu aangespoeld bij Zandvoort 102
2015 75 3 H. De Blauwe & R. de Ruijter Tubulipora aperta Harmer, 1898 (Bryozoa, Cyclostomata) aangespoeld in Nederland 105
2015 75 3 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 107
2015 75 3 P. Sloof Programma 2015-2016 Strandwacht Neeltje Jans 108
2015 75 3 R. Pronk Programma 2015-2016 Litoraal Inventarisatie en monitoring Project Neeltje Jans 108
2015 75 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2015 75 2 Mededeling: De Oosterschelde boven water - struinen langs de vloedlijn 52
2015 75 2 W. Vader Enkele amphipoden van het lichtschip Noord-hinder in 1956 53
2015 75 2 H. Stegenga & M. Karremans Nieuwigheden van Neeltje Jans: Cladophora pellucida en Antithamnion hubbsii 55
2015 75 2 P.Sloof Programma 2015 LIMP Neeltje Jans. 60
2015 75 2 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 60
2015 75 2 G. Doeksen Synoicum pulmonaria bolle bolzakpijp, zeevijgkeuteltjes 61
2015 75 2 M.A. Faasse & M. Ligthart Pacifische snoerworm in de Oosterschelde 65
2015 75 2 M.J. Otten Excursies 2015 Strandwerkgroep Waterweg Noord 67
2015 75 2 D. Leeuw IJmuiden na een storm 68
2015 75 2 P. Sloof Programma 2015 Strandwacht Neeltje Jans 69
2015 75 2 D. Leeuw Zeeappels op het Belgische strand 70
2015 75 2 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 70
2015 75 2 F.W. Roza Het ‘molbeerdiertje’ Orzeliscus cf. belopus (Du Bois- Reymond Marcus, 1952) in Zeeland 71
2015 75 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2015 2
2015 75 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2015 75 1 A. Gmelig Meyling Landelijke SMP-dag 15 maart 2015 13
2015 75 1 F.A. Perk Notulen algemene ledenvergadering 6-4-2014 14
2015 75 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2014 21
2015 75 1 T. Kühne Financieel jaarverslag Tabellenadm. 2014 22
2015 75 1 F.A. Perk Mededeling: Penningmeester gezocht 23
2015 75 1 G. Heerebout Contributie 2015 23
2015 75 1 G.C. Cadée & P.H.F. Bor Peulenschil van Pongamia pinnata aangespoeld tussen Katwijk en Noordwijk 24
2015 75 1 F. Beekman Jubileum SWG 1941-2016 28
2015 75 1 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 28
2015 75 1 M. Karremans Bispira polyomma en Trailliella intricata in de jachthaven van Wemeldinge 29
2015 75 1 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 31
2015 75 1 Bestuursmededeling: Contributie nog hoger? 31
2015 75 1 A. Gmelig Meyling Landelijke MOO-dag 18 april 2015 32
2015 75 1 F. Bennema De haven van Harlingen 33
2015 75 1 M.J. Otten Excursies 2015 SWG Waterweg Noord 38
2015 75 1 M.A. Faasse Nederlandse naam van Cirriformia tentaculata 39
2015 75 1 P. Sloof Programma 2015 Strandwacht Neeltje Jans 40
2012 72 1 F.A. Perk Algemene Ledenvergadering 2012 2
2012 72 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2012 72 1 Excursieprogramma 2011 Belgische SWG 10
2012 72 1 G.C. Cadée Opmars van de Japanse oester 11
2012 72 1 H. Witte Excursieprogramma SWG KNNV afd. Alkmaar 11
2012 72 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2010 13
2012 72 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2011 14
2012 72 1 F.A. Perk Notulen extra algemene ledenvergadering 2-10-2011 16
2012 72 1 G. Heerebout Bestuursmededeling: Contributie 2012 19
2012 72 1 Th.W. de Boer De geaderde stekelhoren (Rapana venosa) voor het eerst op het Nederlandse strand 20
2012 72 1 R.M.L. Ates Blauwe haarkwal (Cyanea lamarck) eet klepelklokjes (Sarsia tubulosa) en wat plankton zoal kan 22
2012 72 1 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursies 2012-1 28
2012 72 1 D. Leeuw Oproep i.v.m. het digitaliseren van Vita Marina 29
2012 72 1 J. Klasen Gevraagd/Gezocht 29
2012 72 1 P.H.F. Bor Gestrand … In de krant (17) 30
2012 72 1 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursies 2012-2 32
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl