home | informatie | vacatures
Over de strandwerkgemeenschap
Laatste wijziging: 19-04-2024

De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

De Strandwerkgemeenschap is een vereniging die de mariene biologie populair wil maken door de volgende activiteiten:

De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is in 1941 opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Later sloot de Jeugdbond voor Natuur- en Mileustudie (JNM) zich bij de SWG aan.

Wilt u lid worden? Ga dan naar onze pagina met informatie over het lidmaatschap.

Wil je ons helpen maak dan kennis met de rest van het bestuur en de meldt je aan. We hebben momenteel deze vacatures. Maar ook buiten de vacatures om kunnen we je hulp goed gebruiken.

Verenigingsgegevens

De statuten
PDF-versie.

Privacy Beleid
online artikel.

Jaarstukken 2023
Jaarrekening, Balans en Winst- en verliesrekening 2023
Notulen ALV 23 april 2023

Agenda ALV 2024

Logo
We danken Els Maasson voor het mogen gebruiken van haar beeld van het zeepaard.

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl