home | informatie | vacatures
Het Zeepaard
Laatste wijziging: 28-12-2023

Het Zeepaard is het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap. Het verschijnt al sinds februari 1941 en is daarmee een van de langst lopende tijdschriften op het gebied van strand en zee in Nederland. Door lid te worden van de Strandwerkgemeenschap krijgt u 5 keer per jaar dit informatieve tijdschrift toegezonden.

Voor informatie over de beschikbare oude nummers van Het Zeepaard kunt u contact opnemen met de penningmeester. We hebben een grote voorraad Zeepaarden vanaf 1944. Als U exemplaren mist kunt U die aanvragen bij de penningmeester (zie voor verdere gegevens de binnenflap van dit Zeepaard, of het voorgaande e-mail adres) Kosten: € 1 per nr. plus verzendkosten; korting bij afname van meerdere nummers.

CD met jaargangen 1941 t/m 2010 van Het Zeepaard, incl. registers € 5.00 niet leden
€ 2.00 leden
Registers Het Zeepaard zijn te bestellen tegen verzendkosten

Oproep Het bestuur van de SWG is op zoek naar een paar Zeepaarden van het eerste uur die we nog missen voor een complete set. Wie heeft voor ons de jaargangen 1 t/m 3 (1941 t/m 1943). We hebben in ons bezit de nrs. 2.1 (1942) en 3.4 (1943). Verder missen we nog van jaargang 6 nr. 3 en de tabellen "Kenmerken van een drietal Cardia (tweekleppigen)" uit nr 5 van jrg. 1 (1941) en "Pissebedden" uit nr.8 van jrg. 4 (1944). Graag contact opnemen met: de Tabellenadministrator (SWG.penn@gmail.com).

jaar jg nr auteur(s) titel pag
2023 83 4 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 121
2023 83 4 R. de Ruijter CS-verslag 122
2023 83 4 M.A. Faasse & M. Ligthart De harige heremietkreeft Pagurus cuanensis Bell, 1845 in de Oosterschelde 129
2023 83 4 P.H.M. Huwae Bestuursmededeling NLBIF/GBIF 132
2023 83 4 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 132
2023 83 4 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 132
2023 83 4 G. Heerebout Bijzondere krabben bij Kor en Bot: Maja brachydactyla Balls, 1922 en Dromia personata (Linnaeus, 1758) 133
2023 83 4 R.M.L. Ates Over het voedsel van de fluwelen zwemkrab (Necora puber) 138
2023 83 4 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 140
2023 83 4 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 140
2023 83 4 R.M.L. Ates Slakken die kwallen eten, duikwaarneming 141
2023 83 4 S. van Leeuwen & W.J. Kuijper Weekdieren in de Slufter van Texel 143
2023 83 4 W. Kerkhof Excursies 2023-2024 Strandwerkgroep Alkmaar 153
2023 83 4 W.D. de Groen Weekdieren in de Waterweg 154
2023 83 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 81
2023 83 3 R. de Ruijter CS-verslag 82
2023 83 3 R.M.L. Ates Jacob Viergever (1917-1983), een SWG'er met een standbeeld 93
2023 83 3 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 95
2023 83 3 R.M.L. Ates De blauwe haai van Jacob Viergever 96
2023 83 3 J. Kuiper Boekbespreking: Van Alikruik tot Zeemeermin 98
2023 83 3 S. van Leeuwen De biodiversiteit op wrakken van de Noordzee, waargenomen tijdens drie duikexpedities in 2021 99
2023 83 3 D. Leeuw Zeester of zeevonk? 114
2023 83 3 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 117
2023 83 3 F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans Osmundea hybrida: geslachtelijke voortplanting 118
2023 83 3 I. Mol Is het roodwier Osmundea hybrida een klimaatvolger? 119
2023 83 3 F.A. Perk Osmundea hybrida - Naschrift redactie 119
2023 83 3 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 120
2023 83 3 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 120
2023 83 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 41
2023 83 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2023 83 2 J. Kuiper Boekbespreking: Aangespoeld 49
2023 83 2 R.M.L. Ates Vechttentakels van de sierlijke slibanemoon (Sagartia elegans): mijn eerste Nederlandse waarneming 51
2023 83 2 F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans Osmundea hybrida (A.P. de Candolle) K.W. Nam (Stomp rendiergeweiwier): weer een klimaatschuiver! 53
2023 83 2 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 63
2023 83 2 M.A. Faasse & A. Gittenberger De uitbreiding van de Japanse zeepbelslak (Haloa japonica) 65
2023 83 2 A. Staal Eemsdiep: 'suppletie' 73
2023 83 2 A. Aleman Uit de diepere geulen van de Noordzee 76
2023 83 2 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 79
2023 83 2 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 80
2023 83 2 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 80
2023 83 1 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 1
2023 83 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2023 2
2023 83 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2023 83 1 W.D. de Groen Advertentie: de nalatenschap van C. den Hartog 10
2023 83 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 7-5-2022 11
2023 83 1 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 15
2023 83 1 W.D. de Groen Jaarrekening SWG 2022: inkomsten en uitgaven 16
2023 83 1 W.D. de Groen Financieel verslag SWG 2022: Balans & Winst- en verliesrekennig 17
2023 83 1 W.D. de Groen Toelichting op het financieel verslag 2022 18
2023 83 1 P.H. van Bragt & G.W.N.M. van Moorsel De zandhoefijzerworm Phoronis psammophila Cori, 1889: een nieuwe soort voor de Nederlandse mariene fauna 19
2023 83 1 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 28
2023 83 1 R.M.L. Ates Snoertentakels van de groene golfbrekeranemoon, Diadumene luciae 29
2023 83 1 Excursieprogramma 2022 Belgische SWG 30
2023 83 1 S. van Leeuwen & W.J. Kuijper Weekdieren in het buitendijkse natuurgebied De Schorren op Texel 31
2023 83 1 F.A. Perk Bestuursmededelingen - Contributie, secretaris gezocht 38
2023 83 1 M.J. Otten Excursies 2022 SWG Waterweg Noord 39
2022 82 4/5 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 133
2022 82 4/5 R. de Ruijter CS-Verslag 1 134
2022 82 4/5 W.D. de Groen Bestuursmededeling - Contributie 142
2022 82 4/5 Excursieprogramma 2023 Belgische SWG 142
2022 82 4/5 F.P. Bennema & G.W. van Moorsel De gele wratspons als substraat in de Oosterschelde 143
2022 82 4/5 L. van der Loos, F.A. Perk & M. Karremans Radicilingua mediterranea: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 147
2022 82 4/5 Bestuursmedeling - secretaris gezocht 157
2022 82 4/5 M.J. Otten Excursies 2023 SWG Waterweg Noord 159
2022 82 4/5 Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans 160
2022 82 4/5 W. Kerkhof Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2022 82 4/5 R. de Ruijter CS-verslag 2 161
2022 82 4/5 R.W. Nauta & I.J. de Boois De massale bloei van mosdiertjes in de Noordzee; wat weten we en wat niet? 167
2022 82 4/5 H. Bakker & F. van der Kruk Nationale Schelpenteldag 25 maart 2023: vrijwilligers gezocht 172
2022 82 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 81
2022 82 3 R. de Ruijter CS-Verslag 82
2022 82 3 P. Huwae Boekbespreking: De zee is niet van wier 90
2022 82 3 Excursieprogramma 2022 Belgische SWG 92
2022 82 3 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 92
2022 82 3 M. Karremans, L. van der Loos & F.A. Perk Fijnvertakt geleiwier Gelidium spinosum: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 93
2022 82 3 M.J. Otten Op zoek naar de Raketmeduse, Cladonema radiatum in Nederland 103
2022 82 3 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 6: de hydromeduse Cladonema radiatum 115
2022 82 3 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 121
2022 82 3 M.J. Otten Exursies 2021 SWG Waterweg Noord 122
2022 82 3 Programma 2022 Strandwacht Neeltje Jans 123
2022 82 3 R.M.L. Ates De groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciae) nieuw in de Grevelingen, maar niet in een nieuwe niche 124
2022 82 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 41
2022 82 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2022 82 2 Mededeling - Ingelaste excursie 53
2022 82 2 C. Swennen † Lichtgevende borstelwormen op het wad 54
2022 82 2 A. Staal Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) van Ameland 57
2022 82 2 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 5: de brakwaterknotsslak Tenellia adspersa 61
2022 82 2 B. van der Valk Zwaardschedes en andere soorten van het strand Meijendelse Slag - Wassenaarse Slag uit vooroeversuppleties van het najaar 2021 67
2022 82 2 A. Staal Tafelmesheft, Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) 71
2022 82 2 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 75
2022 82 2 M.J. Otten Excursie 2021 SWG Waterweg Noord 76
2022 82 2 P.H.M. Huwae Boekbespreking: Noordkrompen, Zee-engelen en Koffieboontjes 78
2022 82 2 W. Kerkhof Excursie 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 80
2022 82 1 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 1
2022 82 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 2
2022 82 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2022 82 1 T. Kühne Notulen Algemene Ledenvergadering 15-5-2021 12
2022 82 1 W.D. de Groen Financieel verslag SWG 2021: Balans & Winst- en verliesrekening 17
2022 82 1 W.D. de Groen Toelichting op het financieel verslag 2021 19
2022 82 1 M.A. Faasse De sponstweedraadworm (Polydora colonia) in Nederland 20
2022 82 1 W. Kerkhof Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar 24
2022 82 1 R. Brons Levenscycli van NL mariene ongewervelden. Deel 4: de hydroïdpoliep Gonothyraea loveni 25
2022 82 1 F.A. Perk Rectificatie: voor 81(4) pagina 180 30
2022 82 1 D. Leeuw & P.H. van Bragt Strandvondsten: Harlekijnslakken (Polycera quadrilineata) op harig mosdiertje (Elctra pilosa) 31
2022 82 1 M.A. Faasse Pacifische klauwvlokreeft Ericthonius didymus overwoekert Oosterschelde 35
2022 82 1 F.A. Perk Rectificatie 2: voor 81(5) pagina 261 38
2022 82 1 W.D. de Groen Bestuursmededeling: Contributie 38
2022 82 1 M.J. Otten Excursies 2022 SWG Waterweg Noord 39
2021 81 4 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 177
2021 81 4 A. Gmelig Meyling & Scott Bergisch Strandwacht Hoek van Holland zoekt waarnemers 178
2021 81 4 R. de Ruijter CS-verslag 179
2021 81 4 R.Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 2: Ciona intestinalis, de doorzichtige zakpijp 189
2021 81 4 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 194
2021 81 4 D. Leeuw Korren: strandwerk vanuit het water 195
2021 81 4 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 199
2021 81 4 Mededeling - secretaris gezocht 199
2021 81 4 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 199
2021 81 4 R.M.L. Ates Boekbespreking - Vissen in Zeeland 200
2021 81 4 A. Staal Mulinia lateralis (Thomas Say, 1822) op het wad 203
2021 81 4 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 206
2021 81 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: kwallen 207
2021 81 4 F.A. Perk Het Caulacanthus-verbond: een nieuwe algengemeenschap? 213
2021 81 3 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 117
2021 81 3 W. de Groen Bestuursmededelig: ANBI-status 118
2021 81 3 M.J. Otten In memoriam: Wim de Ruijter 119
2021 81 3 R. de Ruijter CS-verslag 121
2021 81 3 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 130
2021 81 3 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 130
2021 81 3 B. van der Valk Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) en Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) levend in aantallen op de Zuid-Hollandse kust 131
2021 81 3 G.C. Cadée Is Dosinia exoleta onbereikbaar of ongenietbaar voor predators? 136
2021 81 3 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 1 140
2021 81 3 H. De Blauwe, R. Witbaard, S. Dijksen & F.A. Perk Massale stranding van het Harig mosdiertje Electra pilosa aan de kust van Nederland in 2020/2021 141
2021 81 3 Mededeling - secretaris gezocht 152
2021 81 3 A. Staal Trypsetesa lampas (Hancock, 1849) 153
2021 81 3 A. Aleman Levenscyclus Oorkwal (Aurelia aurita) 159
2021 81 3 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 165
2021 81 3 H. De Blauwe Poliepstadium van de kruiskwal Gonionemus vertens gekweekt in een aquarium 166
2021 81 3 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 2 171
2021 81 3 R. Brons Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 1: Obelia geniculata, de geknoopte zeedraad 172
2021 81 2 F.A. Perk Redactioneeltje/Voorwoord 54
2021 81 2 P.H.M. Huwae Zaterdag 16 mei 2021; Online (?!) ALV 2020 54
2021 81 2 R. de Ruijter CS-verslag 55
2021 81 2 W. de Groen Advertentie: uniek Zeepaard aanbod 62
2021 81 2 G. Heerebout Boekbespreking: Veldgids Zeewieren 63
2021 81 2 L. van der Loos, M. Karremans, F.A. Perk & H. Stegenga Ceramium sungminbooi - een cryptische roodwiersoort in Nederland 67
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos Lomentaria articulata: een nieuwe roodwiersoort in Nederland 73
2021 81 2 L. van der Loos, F.A. Perk, M. Karremans & H. Stegenga Het roodwier Erythroglossum laciniatum gearriveerd in Nederland 81
2021 81 2 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 90
2021 81 2 B. van de Valk Advertentie 90
2021 81 2 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 90
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans, L. van der Loos & H. Stegenga Het roodwier Chylocladia verticillata (Rood heermoeswier) vestigt zich in Nederland 91
2021 81 2 W. de Groen Bestuursmedeling - ANBI-status 91
2021 81 2 F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos Het roodwier Callithamnion tetragonum al ruim 15 (of pas 9?) jaar in Nederland 100
2021 81 2 F.A. Perk Wieren drogen: een korte handleiding 109
2021 81 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2021 81 1 P.H.M. Huwae Van de voorzitter 2
2021 81 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 3
2021 81 1 R. de Ruijter CS-Verslag 4
2021 81 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 19-12-2020 14
2021 81 1 W. Kerkhof Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar 18
2021 81 1 W. de Groen Financieel jaarverslag SWG 2020 19
2021 81 1 W. de Groen Toelichting bij de jaarrekening 2020 20
2021 81 1 A. Staal Fuikhorens en penhorens 21
2021 81 1 J.P.H.M. Adema Boekbespreking: Veldgids Paddenstoelen III - Padden stoelen van de zeereep 25
2021 81 1 Excursieprogramma 2021 Belgische SWG 27
2021 81 1 L. Knijnsberg Vondst van Coprinus littoralis: een nieuwe soort paddenstoel voor Nederland 28
2021 81 1 M.A. Faasse Gaat de grote spinkrab Maja brachydactyla Balss, 1922 Nederland veroveren? 31
2021 81 1 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 34
2021 81 1 P.H.M. Huwae & I. Jonckheere Nieuwe gegevens over parasitaire pissebedden (Isopoda, Cymothoidae) in België en Nederland 35
2021 81 1 J. Kuiper Boekbesprekingen: Veldgids Schelpen & Die Meeres- schnecken und -muscheln Deutschlands 41
2021 81 1 Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans 44
2021 81 1 P.H. van Bragt & G. van Moorsel Parasabella langerhansi, een nieuwe waaierworm in de Oosterschelde 45
2020 80 5 F.A. Perk Redactioneeltje 197
2020 80 5 W. de Groen Bestuursmededeling: contributie 197
2020 80 5 M.J. Otten Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 198
2020 80 5 R. de Ruijter CS-verslag 199
2020 80 5 F.Bennema, M. Suijker & M.J. Otten De vormenrijkdom en opmars van de 'bleke' piekjesspons Hymeniacidon perlevis 2010
2020 80 5 M. Suijker De micro- en macrostructuur van de witte buisjesspons Leucosolenia variabilis 217
2020 80 5 G. Heerebout Oproep - oude Sepia's 225
2020 80 5 A. Lamers & R. Leewis Wasroos Anemonia viridis vestigt zich aan de Zeeuwse Noordzeekust 226
2020 80 5 P. Huwae, I. Jonckheere & G. Rappé Recente vondsten van zeldzame visparasieten (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) uit de zuidelijke Noordzee, waaronder drie nieuwe soorten voor de Belgische fauna 236
2020 80 5 P. Huwae Rectificatie 248
2020 80 4 F.A. Perk Redactioneeltje 149
2020 80 4 P.H.M. Huwae Zondag 19 december 2020: Online ALV 2020 150
2020 80 4 R. de Ruijter CS-verslag 151
2020 80 4 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 160
2020 80 4 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2020 80 4 F.A. Perk Bestuursmededeling: secretaris gezocht! 160
2020 80 4 W. Langbroek Bijzondere soorten op het Katwijkse strand na storm Ciara 161
2020 80 4 G. Doeksen & K. Peeters Muiltjes (Crepidula fornicata) met aangepaste sculptuur op wijde mantelschelpen (Aequipecten opercularis) 166
2020 80 4 P.W.M. Huwae Na 170 jaar weer een melding van de parasitaire pissbed Bobyrus squillarum in Nederland 169
2020 80 4 M.A. Faasse Colomastix, een sponsbewonende vlokreeft nieuw voor Nederland 173
2020 80 4 G.C. Cadée Variatie in aanspoelsel van Zeeharten (Entada sp.) op ons strand 175
2020 80 4 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 180
2020 80 4 A. Staal Waarnemingen op de Vrijheidsplaat 181
2020 80 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatie voor de beginnende SWG-er: Krabben 185
2020 80 4 L. van der Loos & Stichting Anemoon De kracht van data - 25 jaar MOO-gegevens 190
2020 80 4 G.C. Cadée Europese herkomst zwarte walnoten (Juglans nigra) op ons strand toch aannemelijker? 195
2020 80 4 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 196
2020 80 3 F.A. Perk Redactioneeltje 101
2020 80 3 F.A. Perk Advertentie: Tijdschriften van de SWG te koop 102
2020 80 3 R. de Ruijter CS-verslag 103
2020 80 3 P. Dekkers & A. Leijdekkers Advertentie: Blauwdrukken van Nederlandse wieren (voor thuis aan de muur) 111
2020 80 3 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 112
2020 80 3 M.A. Faasse Oortjesworm Vorticeros auriculatum (F.O. Müller, 1784) nieuw voor Nederland 113
2020 80 3 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 117
2020 80 3 G.C. Cadée, P.H.F. Bor & W. Kruiswijk Olijfpitten op ons strand 118
2020 80 3 R.M.L. Ates Puitaal - Klimaatslachtoffer 123
2020 80 3 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 126
2020 80 3 J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen Harlingen. Deel 2: buiten de sluizen 127
2020 80 3 F.A. Perk Bestuursmededeling: secretaris gezocht! 140
2020 80 3 N. Colpaert Een mysterieuze enkele klep van Limaria hians op het Belgische strand 141
2020 80 3 F.A. Perk Bestuursmededeling: Verhuisbericht redactie 146
2020 80 3 J. Kuijper Boekbespreking: A guide to marine Mollucs of Europe 147
2020 80 2 F.A. Perk Redactioneeltje 53
2020 80 2 P.H.M. Huwae Van de voorzitter 54
2020 80 2 Bestuursmededeling - secretaris gezocht 54
2020 80 2 G.C. Cadée In memoriam dr. C. (Kees) Swennen (1929-2020) 55
2020 80 2 F.A. Perk In memoriam dr. W.F. Prud'homme van Reine (1941-2020) 58
2020 80 2 R. de Ruijter CS-verslag 59
2020 80 2 P.A.M. Gaemers Rectificatie: De moeilijk determineerbare otolieten van twee dwergtongsoorten 69
2020 80 2 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 71
2020 80 2 A. Staal Fossiele sporen van Electra monostachys (Busk, 1854) André Staal 72
2020 80 2 S. van Leeuwen Advertentie: Met korting te koop: Vita Malacologica 2019 over inktvissen 76
2020 80 2 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 77
2020 80 2 G.C. Cadée Boekbespreking: Zeeboek (5e druk) 78
2020 80 2 Th.W. de Boer Tere schatten uit oude wulken 81
2020 80 2 J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen Harlingen. Deel 1: binnen de sluizen 83
2020 80 2 R. de Ruijter 6e SWG-dag 12-10-2019 97
2020 80 2 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 100
2020 80 2 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 100
2020 80 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2020 80 1 D. Leeuw De website van de SWG 2
2020 80 1 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 2
2020 80 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 3
2020 80 1 M. Karremans & M.J. Otten Onderzoek begroeiing jachthaven Wemeldinge 4
2020 80 1 R. de Ruijter CS-verslag 5
2020 80 1 Excursieprogramma 2020 Belgische SWG 13
2020 80 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 6-4-2019 14
2020 80 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2019 20
2020 80 1 M.J. Otten Siamese zeeanemonen, ongeslachtelijke voortplanting en ouwe koek 21
2020 80 1 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 40
2020 80 1 R.M.L. Ates De opmerkelijke uitbreiding en de permanente vestiging van de groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciaea) 41
2020 80 1 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 51
2020 80 1 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 52
2019 79 5 F.A. Perk Redactioneeltje 161
2019 79 5 F.A. Perk Voorwoord 162
2019 79 5 J.W. Broekema, illustraties: A. Roquas Thar she blows! – Determinatietabel voor Zeezoogdieren 163
2019 79 5 P.H.M. Huwae Andere liefhebbers; over parasieten en commensalen van zeezoogdieren in Nederland 193
2019 79 5 M.J. Otten Excursies 2020 SWG Waterweg Noord 202
2019 79 5 R. de Ruijter CS-verslag 203
2019 79 5 G. Heerebout Walvisfoto’s van Schouwen-Duivenland 1937-1946 212
2019 79 5 H. Witte Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar 216
2019 79 5 R. Pronk Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans 216
2019 79 4 F.A. Perk Redactioneeltje 113
2019 79 4 R. de Ruijter CS-verslag 114
2019 79 4 M.A. Faasse & M. Ligthart Eerste waarnemingen van de vlokreeft Jassa slatteryi Conlan, 1990 in Nederland 123
2019 79 4 P.A.M. Gaemers Boekbespreking: Otholiths of fishes from the North Sea and English Channel 127
2019 79 4 M.J. Otten Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord 134
2019 79 4 H. De Blauwe Hydroïden van het Ikealampenkapje Aequorea forskalea gekweekt in het aquarium 135
2019 79 4 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 138
2019 79 4 G.C. Cadée, W. Kruiswijk & D. Quigley Boorgaten in aangespoelde ivoornoten 139
2019 79 4 Urgent gezocht: een penningmeester voor de SWG 144
2019 79 4 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 144
2019 79 4 M.J. Otten Een Geep Belone belone in het getijdengebied 145
2019 79 4 D. Leeuw & T. Kühne Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Mag ik van de Bloemdieren de Anemonen? 153
2019 79 4 H. Witte Excursies 2019-2020 Strandwerkgroep Alkmaar 160
2019 79 3 F.A. Perk Redactioneeltje 73
2019 79 3 Dringend gezocht: penningmeester voor de SWG 74
2019 79 3 Bestuursmededeling: secretaris gezocht 74
2019 79 3 R. de Ruijter CS-verslag 75
2019 79 3 G.C. Cadée De zeeklit: Echinocardium cordatum in de Waddenzee 87
2019 79 3 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 91
2019 79 3 M.J. Otten Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord 92
2019 79 3 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 92
2019 79 3 W. Kuijper Een analyse van stormvloedaanspoelsel op het kennemerstrand (IJmuiden) en Muizenoortjes (Myosotella denticulata) 93
2019 79 3 G. Heerebout Boekbespreking: Basisgids Strandvondsten 108
2019 79 3 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 110
2019 79 3 W. Kruiswijk & G.C Cadée Een versierde kokosnoot aangespoeld 111
2019 79 2 F.A. Perk Redactioneeltje 41
2019 79 2 P.H.M. Huwae Bestuursmededeling: 5e SWG-stranddag 42
2019 79 2 Bestuursmededeling: Contributie 42
2019 79 2 P.H.M. Huwae Oproep: Nieuwsbrief ‘flessenpost’ 42
2019 79 2 R. de Ruijter CS-verslag 43
2019 79 2 Gezocht: penningmeester (bestuursmededeling) 56
2019 79 2 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 56
2019 79 2 G.C. Cadée Aangespoelde vrucht van de kalebasboom (Crescentia cujete) ook offergave aan zee? 57
2019 79 2 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 60
2019 79 2 F.A. Perk Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 60
2019 79 2 T. Kühne & D. Leeuw Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Zeewieren – Blaaswier (Fucus vesiculosus) 61
2019 79 2 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 72
2019 79 2 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 72
2019 79 1 F.A. Perk Redactioneeltje 1
2019 79 1 P.H.M. Huwae In memoriam Bert Buizer 2
2019 79 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 5
2019 79 1 R. de Ruijter CS-verslag 6
2019 79 1 P.H.M. Huwae Oproep: Nieuwsbrief ‘flessenpost’ 15
2019 79 1 P.H.M. Huwae Mededeling: andere datum jaarvergadering 15
2019 79 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 15-4-2018 16
2019 79 1 Excursieprogramma 2019 Belgische SWG 22
2019 79 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2018 23
2019 79 1 R.M.L. Ates De Kor, meer jaargangen digitaal beschikbaar 24
2019 79 1 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 24
2019 79 1 G. Doeksen De vertakte kokerworm Owenia fusiformis draait zich om in de koker 26
2019 79 1 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 28
2019 79 1 K. Peeters Een bot van een zeeschildpad van het strand van Terschelling 29
2019 79 1 R. Pronk Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans 33
2019 79 1 P.H.M. Huwae Oproep: 5e SWG-dag 33
2019 79 1 A. Twigt Oproep/gevraagd: foto’s van roggeneieren 34
2019 79 1 F.A. Perk Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 34
2019 79 1 T. Kühne & D. Leeuw Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Tweekleppigen – De halfgeknotte strandschelp 35
2018 78 5 F.A. Perk Redactioneeltje 169
2018 78 5 G.R. Heerebout In Memoriam Wim Wolff 170
2018 78 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2019 171
2018 78 5 R.M.L. Ates Het Zeepaard over 10 jaar verdwenen? 172
2018 78 5 R. de Ruijter CS-verslag 173
2018 78 5 G.C. Cadée Schelpbeschadiging en -reparatie bij de pelikaansvoet 184
2018 78 5 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 188
2018 78 5 B. Buizer Zandvulkanen op het strand bij Bergen aan Zee 189
2018 78 5 Mededeling: Kampeervakanties KNNV 2019 196
2018 78 5 H. Witte Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar 196
2018 78 5 A. Aleman, M.A. Faasse & H. De Blauwe Het exotische bloedrode mosdiertje Watersipora subatra gevestigd in de Grevelingen 197
2018 78 5 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 202
2018 78 5 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 202
2018 78 5 F.A. Perk & E. van der Niet Een opperarmbeen van de mens aangespoeld bij Katwijk 203
2018 78 5 P.H.M. Huwae De 5e nationale SWG-dag op 7 april 2019 206
2018 78 5 R. de Ruijter Een kastje vol verrassingen 207
2018 78 4 F.A. Perk Redactioneeltje 129
2018 78 4 R. de Ruijter CS-verslag 130
2018 78 4 M.A. Faasse Tweede waarneming van het kwalletje Moerisia inkermanica in Nederland 141
2018 78 4 R.M.L. Ates De index van Het Zeepaard: 7 jaar erbij 144
2018 78 4 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 144
2018 78 4 A. Twigt Interessante vondsten in ‘Wulkennesten’ 145
2018 78 4 G.C. Cadée & H. Mulder Een Kogelhoutskoolzwam Daldinia sp. Aangespoeld op de Zandmotor 151
2018 78 4 F. Bennema, G. van Moorsel & B. Oonk De gele wratspons Celtodoryx ciocalyptoides een spons in twee vormen 154
2018 78 4 H. Witte Excursies 2018-19 Strandwerkgroep Alkmaar 158
2018 78 4 M. Suijker Hoe boort de boorspons? 159
2018 78 4 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 168
2018 78 4 M.J. Otten Excursies 2019 SWG Waterweg Noord 168
2018 78 3 F.A. Perk Redactioneeltje 85
2018 78 3 R. de Ruijter CS-verslag 86
2018 78 3 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 96
2018 78 3 M.A. Faasse De Pacifische zeepok Balanus glandula in Nederland 97
2018 78 3 Landelijk KNNV evenement 6 en 7 oktober 101
2018 78 3 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 101
2018 78 3 Rectificaties 102
2018 78 3 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 102
2018 78 3 R.M.L. Ates De Kor & Het Zeepaard - Een bijna vergeten duikgeschiedenis 103
2018 78 3 R.M.L. Ates Duiken is een middel 108
2018 78 3 B. Buizer Zandzuiltjes piëdestals of zandpaddestoelen aan het strand 109
2018 78 3 G.C. Cadée Betelnoot (Areca catechu) kan ook drijven 121
2018 78 3 A. Gmelig Meyling Waarnemen voor de Digitale Verspreidingsatlas 123
2018 78 3 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 127
2018 78 3 Nieuwsbrief werkgroep zeezoogdieren 128
2018 78 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2018 78 2 B. Buizer Oproep om vondsten van recente koralen 50
2018 78 2 M.A. Faasse, L. Verboom & L. van der Loos De Pacifische vlokreeft Aoroides semicurvatus in Nederland 51
2018 78 2 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 56
2018 78 2 W.J.M. Vader Stenula solsbergi of toch Metopa solsbergi? Een mandibel-palp probleem (Crustacea, Amphipoda, Stenothoidae) 57
2018 78 2 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 60
2018 78 2 B. Buizer Inheemse plantenzaden aan het strand: vragen bij hun verspreiding langs de kust en vestiging in de Kerf bij Bergen aan Zee 61
2018 78 2 P. Moerdijk Over Japanse en Portugese oesters 69
2018 78 2 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 74
2018 78 2 G.C. Cadée Een eerdere invasie van bryozoënkolonies op het strand 75
2018 78 2 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 77
2018 78 2 Bestuursmededeling: (hulp-)redacteur gezocht! 77
2018 78 2 Landelijk KNNV evenement 6 en 7 oktober 78
2018 78 2 5000-soortenjaar op 8 en 9 september 2018 78
2018 78 2 Bestuursmededeling: Contributie & Privacy Beleid 78
2018 78 2 A.S. Tulp Is er verband tussen de afwezigheid in de oostelijke Waddenzee in 2017 van enige hydromedusen en het talrijke voorkomen van de Amerikaanse ribkwal? 79
2018 78 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2018 2
2018 78 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2018 78 1 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 11
2018 78 1 T. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 2-4-2017 11
2018 78 1 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 19
2018 78 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2017 20
2018 78 1 M.A. Faasse & M.J. Otten Weer een nieuwe spookkreeft in Nederland, Caprella equilibra 21
2018 78 1 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 26
2018 78 1 Belgische SWG - Meerdaagse excursie 2018 26
2018 78 1 W. Kuijper & M.C. Cadée Een invasie van het paars vogelkopmosdiertje Bugula neritina (Linnaeus, 1758) op het Hollandse strand 27
2018 78 1 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 37
2018 78 1 Advertentie - Backhuys Biological Books 38
2018 78 1 S. van Leeuwen Rectificatie: Vondsten in visnetten 39
2018 78 1 A. Gmelig-Meyling Landelijke Anemoon-dag 2018 40
2018 78 1 Bestuursmededeling: nieuwe (?) SWG-tabellen 40
2017 77 5 F.A. Perk Redactioneeltje 181
2017 77 5 R. de Ruijter CS-verslag 182
2017 77 5 M.J. Otten Excursies 2018 SWG Waterweg Noord 194
2017 77 5 P. Engels, M. Raes & M.A. Faasse Margrietje in Zeeland 195
2017 77 5 Excursieprogramma 2018 Belgische SWG 197
2017 77 5 G.C. Cadée, J. Schaaf, R. van der Ham Een tweede Shea noot Vitellaria paradoxa van het Nederlandse strand 198
2017 77 5 S. van Leeuwen, M.A. Faase, F. Driessen, D. Leeuw, B. van Heugten, M. Ligthart & G. Heerebout Vondsten in de visnetten Stichting Duik de Noordzee Schoon september 2016 201
2017 77 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2018 213
2017 77 5 P. Moerdijk Een Ovaal Parelmoerneutje Nucula nucleus (L., 1758) levend uit de Oosterschelde 214
2017 77 5 H. Witte Excursies 2018 Strandwerkgroep Alkmaar 218
2017 77 5 Rectificatie 218
2017 77 5 G.C. Cadée Mark Dion’s zeebeesten in het Gemeente- 219
2017 77 5 R. Pronk Programma 2018 Strandwacht Neeltje Jans 220
2017 77 5 Voor-aankondiging Anemoon-dag 2018 220
2017 77 4 F.A. Perk Redactioneeltje 141
2017 77 4 R. de Ruijter CS-verslag 142
2017 77 4 T. Kûhne Bestuursmededeling 151
2017 77 4 F.W. Roza Batillipes noerrevangi, een marien beerdiertje in de Voordelta 152
2017 77 4 H. Witte Excursies 2017-2018 Strandwerkgroep Alkmaar 157
2017 77 4 G.C. Cadée Reparatie en aangroei bij strandkrabbenschilden 158
2017 77 4 Th.W. de Boer Een goed begin van 2017 op Schiermonnikoog 163
2017 77 4 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 167
2017 77 4 F.P. Bennema, F.A. Perk & B. Oonk Meer over Flesdiertjes (Folliculinidae) Excursieprogramma 2017-2018 Belgische SWG 174
2017 77 4 G.C. Cadée & W. Kruiswijk Raadsel betelnoten op ons strand definitief opgelost 175
2017 77 4 M.J. Otten Excursies 2017-2018 SWG Waterweg Noord 176
2017 77 4 G.R. Heerebout Boekbespreking: Strandvondsten 177
2017 77 3 F.A. Perk In memoriam Herman Roode 94
2017 77 3 F.A. Perk Redactioneeltje 94
2017 77 3 R. de Ruijter CS-verslag 95
2017 77 3 G.C. Cadée, D. Poszig, W. Loning & R.Dekker Mosdiertjes op plastic 105
2017 77 3 R.M.L. Ates Vechttentakels van Nederlandse zeeanemonen: aanvullende duikwaarnemingen 108
2017 77 3 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 114
2017 77 3 Excursieprogramma 2017 Belgische SWG 114
2017 77 3 S. van Leeuwen Boekbespreking: In de diepte - Hoogtepunten uit tien expedities in de Noordzee 115
2017 77 3 M.J. Otten Excursies 2017 SWG Waterweg Noord 117
2017 77 3 H. Stegenga & M. Karremans Nog een nieuwe Antithamnion voor Zeeland 118
2017 77 3 H. Raad Kleine platschelp Moerella pygmaea in de Oosterschelde 122
2017 77 3 M.J. Suijker Spicula van de zakspons 125
2017 77 3 H. Witte Excursies 2017 Strandwerkgroep Alkmaar 130
2017 77 3 F. Bennema, C. Petersen, H. Paulomäki, F. de Graaf & N. Schrieken Een koekoekslipvis Labrus mixtus, Linnaeus, 1758 op de Klaverbank 131
2017 77 3 A. Staal Vruchten van Pinus sylvestris op het strand 137
2017 77 2 M.J. Otten Voorwoord: Duiken special 46
2017 77 2 R. de Ruijter (Duik-)CS-verslag 47
2017 77 2 Excursieprogramma’s 52
2017 77 2 M.A. Faasse Margrietje aan de Nederlandse kust 53
2017 77 2 M.J. Otten Duiken: de ultieme manier om zeefauna en -flora te observeren 59
2017 77 2 R.M.L. Ates Kwallen als prooi, een oproep 72
2017 77 2 G.W.N.M. van Moorsel & F.P. Bennema Nederlandse onderzoekers voor het eerst onder water 75
2017 77 2 L. Roelen Onderwater bij de Noordpier van IJmuiden, onderwater bij Timboektoe? 81
2017 77 2 G.W.N.M. van Moorsel & J.W.P. Coolen De Luipaardgrondel Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) in de Noordzee 85
2017 77 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2017 2
2017 77 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2017 77 1 G.M.F. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 17-4-2016 12
2017 77 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2016 18
2017 77 1 A. Oosterbaan Invasieve exoten in zee: een overzicht en tot slot een mening 19
2017 77 1 M.J. Otten Excursies 2017 Strandwerkgroep Waterweg Noord 25
2017 77 1 R. Pronk Programma 2017 Strandwacht Neeltje Jans 26
2017 77 1 H. Witte Excursies 2017 Strandwerkgroep Alkmaar 26
2017 77 1 G. Twigt & A. Twigt Twee zeldzame schelpen in één klap.. De vondst van Isognomon bicolor (Adams, 1845) en Pinctada imbricata imbricata (Röding, 1798) 27
2017 77 1 H. Roode Advertentie: te koop aangeboden 34
2017 77 1 D. Leeuw Bestuursmededeling: De SWG op Facebook 34
2017 77 1 T. van Haaren, G.W.N.M. van Moorsel & M.A. Faasse Euchone limnicola (Polychaeta: Sabellidae) in het Grevelingenmeer een nieuwe kokerworm voor Nederland 35
2017 77 1 Excursieprogramma 2016-2017 Belgische SWG 42
2017 77 1 J. Schaaf & Amyclina labiosa of een zeldzaam wulkje van 43
2016 76 5 F.A. Perk Bestuursmededeling: Adverteren in Het Zeepaard? 234
2016 76 5 R. Pronk Programma 2016-2017 SWG Neeltje Jans 234
2016 76 5 R. de Ruijter CS-verslag 235
2016 76 5 M.J. Otten Excursies 2015-2016 SWG Waterweg Noord 246
2016 76 5 F. Beekman Boekbespreking: Zeeuwse strandfossielen 247
2016 76 5 S. Dijksen Eten blauwe haarkwallen gorgelpijppoliepen? 249
2016 76 5 Excursieprogramma 2016-2017 Belgische SWG 252
2016 76 5 G.C. Cadée, H. Cadée-Coenen & R. Dekker Aangespoelde ‘kwalletjes’ blijken planktonische larven van Lanice 253
2016 76 5 M.J. Otten Excursies 2017 SWG Waterweg Noord (vervolg) 258
2016 76 5 F. Bennema & G. van Moorsel Het schepje Philine quadripartita Ascanius, 772 in de Oosterschelde 259
2016 76 5 J. de Jager Bestuursmededeling: contributie 2017 269
2016 76 5 D. Leeuw De gevolgen van de strand- en vooroeversuppletie van 2015 bij Egmond aan Zee 270
2016 76 5 H. Stegenga & M. Karremans Botrytella parva: een onopvallende exoot 272
2016 76 5 Excursies 2016-2017 SWG Alkmaar 274
2016 76 5 M.J. Otten Golfbreker Westkapelle drastisch veranderd 275
2016 76 5 D. Leeuw Bestuursmededeling: De SWG op Facebook 280
2016 76 3/4 G.R. Heerebout Voorwoord 86
2016 76 3/4 F. Beekman De Zeeuwse oorsprong van de naam Het Zeepaard 89
2016 76 3/4 G.R. Heerebout Wat vind ik aan het strand, wie is er niet groot mee geworden? 94
2016 76 3/4 D. Leeuw Het CS verslag: een analyse 95
2016 76 3/4 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 100
2016 76 3/4 R. de Ruijter Een CS-verslag voor het jubileum-nummer 101
2016 76 3/4 H. Witte Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 110
2016 76 3/4 F. Bennema De overvloedige zee 111
2016 76 3/4 G.C. Cadée Boekbespreking: in krabbengang door kreeftenboeken. De Bibliotheca Carcinologica L.B. Holthuis 118
2016 76 3/4 J.P.H.M. Adema Zee(reep)paddenstoelen 121
2016 76 3/4 P.H. Nienhuis Zeegras in het Grevelingenmeer: opgaan, blinken en verzinken 127
2016 76 3/4 F.W. Roza Nieuwe vindplaatsen van het zeebeertje, Echiniscoides sigismundi (M. Sultze, 1865) 135
2016 76 3/4 P.H. van Bragt De Nederlandse zeenaaktslakken sinds 1941 145
2016 76 3/4 M.A. Faasse Hout doet leven 165
2016 76 3/4 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 172
2016 76 3/4 C. den Hartog Overgangssituaties tussen zee- en zoetwater 173
2016 76 3/4 F.A. Perk Beter laat dan nooit: Botrylloides 184
2016 76 3/4 M.J. Otten Zoektocht naar het ideale gebied om stenen te keren 185
2016 76 3/4 M.J. Otten Excursies 2016 SWGroep Waterweg Noord 211
2016 76 3/4 G.C. Cadée Het zeeleven in plaatjesalbums 212
2016 76 3/4 G.C. Cadée Literatuur over strand, kust en zee 221
2016 76 3/4 A. Gmelig Meyling & A. Oosterbaan Visie op de toekomst van de SWG 225
2016 76 2 F. Beekman Aan de leden van de SWG 42
2016 76 2 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 42
2016 76 2 R. de Ruijter CS-verslag 43
2016 76 2 G.M.F. Kühne Bericht voor de leden die zich hebben aangemeld voor de jubileumvaartocht 53
2016 76 2 F.A. Perk Excursies naar Kattendijke en de Kaloot 54
2016 76 2 M.A. Faasse & A.H.M. Ligthart Paarse invasie (Bugula neritina) 62
2016 76 2 E. van der Niet Oproep: Strandwacht Langevelderslag 64
2016 76 2 M. Suijker De spicula van de broodspons 65
2016 76 2 G.C. Cadée, M. de Veer & W. Voortman Betelnoten als offergave op ons strand 69
2016 76 2 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 71
2016 76 2 Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 71
2016 76 2 M. Cadée & E. van der Niet Gefopt door de Vos 72
2016 76 2 G. Doeksen Duindoorn braakballen 77
2016 76 2 G.C. Cadée Zeldzaam spoor? 78
2016 76 2 M.J. Otten Excursies 2016 SWGroep Waterweg Noord 80
2016 76 2 P. Moerdijk Verse Spisula elliptica (Brown, 1872) aangespoeld op Neeltje Jans 81
2016 76 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 2
2016 76 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2016 76 1 H. Witte Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 11
2016 76 1 G.M.F. Kühne Notulen algemene ledenvergadering 19-4-2015 12
2016 76 1 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg Noord 18
2016 76 1 J. de Jager Financieel jaarverslag SWG 2015 19
2016 76 1 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 20
2016 76 1 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 20
2016 76 1 J. Schaaf Koffieboontjes op een brokstuk van een auto 21
2016 76 1 A.S. Tulp Gelatineuze notities 23
2016 76 1 G. Heerebout Wie schrijft er mee? Auteurs gezocht 32
2016 76 1 M.A. Faasse, T. van Haaren, G.W.N.M. van Moorsel & D. Tempelman De eerste vondsten van solitaire kelkdiertjes (Entoprocta: Solitaria) in Nederland: Loxosomella compressa, L. harmeri, L. varians en L. phascolosomata 33
2015 75 6 F.A. Perk Redactioneeltje 158
2015 75 6 H. De Blauwe Een opmerkelijke bloei van Aequorea forskalea in de zuidelijke Noordzee; aanvullingen 158
2015 75 6 R. de Ruijter CS-verslag 159
2015 75 6 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg Noord 166
2015 75 6 F.A. Perk Mededeling: 75 jaar SWG in 2016 167
2015 75 6 F.A. Perk Oproep: Waar zijn de roggeneieren? 167
2015 75 6 R. Pronk Programma 2016 Strandwacht Neeltje Jans 168
2015 75 6 J. de Jager Mededeling: Contributie 2016 168
2015 75 6 M.A. Faasse Zebrazeespin steekt Oosterschelde over 169
2015 75 6 F.A. Perk Oproep: E-mail adressen 170
2015 75 6 G.C. Cadée Boekbespreking: The Essential Guide to Beach- combing and the Strandline 171
2015 75 6 F.A. Perk Mededeling: Vanaf 2016 minder Zeepaarden 173
2015 75 6 A. Oosterbaan Noorse kreef ten in Nederland 174
2015 75 6 Excursieprogramma 2016 Belgische SWG 178
2015 75 6 B. Langeveld Reuzenalken Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758) van het strand 179
2015 75 6 E. Knol Boekbespreking: Strandgoed van plastic 186
2015 75 6 Excursies 2016 Strandwerkgroep Alkmaar 187
2015 75 6 F.W. Roza Batillipes pennaki Marcus 1946, een bijzonder beerdiertje in de Oosterschelde 188
2015 75 6 A. Gittenberger en anderen Bispira polyomma in Roompot marina 194
2015 75 4/5 A. Gmelig-Meyling Landelijke ANEMOON-dag 2016 110
2015 75 4/5 R. de Ruijter CS-verslag 111
2015 75 4/5 M.J. Otten Excursies SWGroep Waterweg Noord 120
2015 75 4/5 H. De Blauwe, D. Dijksen, E van der Niet & F. Kerckhof Een opmerkelijke bloei van Aequorea forskalea in de zuidelijke Noordzee 121
2015 75 4/5 G.C. Cadée Exoten veroveren de Waddenzee 141
2015 75 4/5 Excursieprogramma Belgische SWG 143
2015 75 4/5 M.J. Otten Excursies 2016 Strandwerkgroep Waterweg 143
2015 75 4/5 R.M.L. Ates P.H. Gosse & J.E. Taylor, tijdgenoten en naturalisten 144
2015 75 4/5 Excursies 2015-2016 Strandwerkgroep 154
2015 75 4/5 F.A. Perk 75 jaar SWG in 2016: een oproep 155
2015 75 4/5 P. Sloof Programma 2015-2016 Strandwacht Neeltje Jans 156
2015 75 4/5 R. Pronk Programma 2015-2016 LIMP Neeltje Jans 156
2015 75 3 F.A. Perk Redactioneeltje. 78
2015 75 3 M.J. Otten Excursies 2015 Strandwerkgroep Waterweg Noord 78
2015 75 3 F.A. Perk 75 jaar SWG in 2016: een oproep 79
2015 75 3 R. de Ruijter CS-verslag 80
2015 75 3 H. Nijhuis Carnaptious 92
2015 75 3 F.A. Perk Bestuursmededeling 92
2015 75 3 G.C. Cadée & Een vrucht van de kapokboom Ceiba pentandra W. Kruiswijk aangespoeld op Terschelling 93
2015 75 3 J. Nobel, P. de Jong & R.H. de Bruyne Een nieuwe vondst van een Linksgewonden Noordhoren op Ameland (tegendraads in windingen en naamgeving) 97
2015 75 3 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 101
2015 75 3 G.C. Cadée & W. Kruijswijk Een Betelnoot Areca catechu aangespoeld bij Zandvoort 102
2015 75 3 H. De Blauwe & R. de Ruijter Tubulipora aperta Harmer, 1898 (Bryozoa, Cyclostomata) aangespoeld in Nederland 105
2015 75 3 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 107
2015 75 3 P. Sloof Programma 2015-2016 Strandwacht Neeltje Jans 108
2015 75 3 R. Pronk Programma 2015-2016 Litoraal Inventarisatie en monitoring Project Neeltje Jans 108
2015 75 2 R. de Ruijter CS-verslag 42
2015 75 2 Mededeling: De Oosterschelde boven water - struinen langs de vloedlijn 52
2015 75 2 W. Vader Enkele amphipoden van het lichtschip Noord-hinder in 1956 53
2015 75 2 H. Stegenga & M. Karremans Nieuwigheden van Neeltje Jans: Cladophora pellucida en Antithamnion hubbsii 55
2015 75 2 P.Sloof Programma 2015 LIMP Neeltje Jans. 60
2015 75 2 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 60
2015 75 2 G. Doeksen Synoicum pulmonaria bolle bolzakpijp, zeevijgkeuteltjes 61
2015 75 2 M.A. Faasse & M. Ligthart Pacifische snoerworm in de Oosterschelde 65
2015 75 2 M.J. Otten Excursies 2015 Strandwerkgroep Waterweg Noord 67
2015 75 2 D. Leeuw IJmuiden na een storm 68
2015 75 2 P. Sloof Programma 2015 Strandwacht Neeltje Jans 69
2015 75 2 D. Leeuw Zeeappels op het Belgische strand 70
2015 75 2 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 70
2015 75 2 F.W. Roza Het ‘molbeerdiertje’ Orzeliscus cf. belopus (Du Bois- Reymond Marcus, 1952) in Zeeland 71
2015 75 1 F.A. Perk Agenda Algemene Ledenvergadering 2015 2
2015 75 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2015 75 1 A. Gmelig Meyling Landelijke SMP-dag 15 maart 2015 13
2015 75 1 F.A. Perk Notulen algemene ledenvergadering 6-4-2014 14
2015 75 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2014 21
2015 75 1 T. Kühne Financieel jaarverslag Tabellenadm. 2014 22
2015 75 1 F.A. Perk Mededeling: Penningmeester gezocht 23
2015 75 1 G. Heerebout Contributie 2015 23
2015 75 1 G.C. Cadée & P.H.F. Bor Peulenschil van Pongamia pinnata aangespoeld tussen Katwijk en Noordwijk 24
2015 75 1 F. Beekman Jubileum SWG 1941-2016 28
2015 75 1 Excursieprogramma 2015 Belgische SWG 28
2015 75 1 M. Karremans Bispira polyomma en Trailliella intricata in de jachthaven van Wemeldinge 29
2015 75 1 Excursies 2015 Strandwerkgroep Alkmaar 31
2015 75 1 Bestuursmededeling: Contributie nog hoger? 31
2015 75 1 A. Gmelig Meyling Landelijke MOO-dag 18 april 2015 32
2015 75 1 F. Bennema De haven van Harlingen 33
2015 75 1 M.J. Otten Excursies 2015 SWG Waterweg Noord 38
2015 75 1 M.A. Faasse Nederlandse naam van Cirriformia tentaculata 39
2015 75 1 P. Sloof Programma 2015 Strandwacht Neeltje Jans 40
2014 74 2 R. de Ruijter CS-verslag 38
2014 74 2 G. Heerebout Boekbespreking: Schelpenrijk/Muschelreich Ameland 46
2014 74 2 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursie 2014a 47
2014 74 2 M.A. Faasse, G.W.N.M. van Moorsel & W. Lengkeek De vlokkreeft Lysianassa ceratina (Walker 1889) in Nederland 48
2014 74 1 Excursieprogramma 2014 Belgische SWG (deel 1) 54
2014 74 1 Mededeling - Wandelingen rondom de vloedlijn 55
2014 74 1 H. Nijhuis Een grote tropische tolhoren 56
2014 74 1 P. Dieleman Boekbespreking: Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied 59
2014 74 2 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursie 2014b 61
2014 74 2 R.M.L. Ates De index van Het Zeepaard: drie jaar extra 62
2014 74 2 Excursieprogramma SWG-KNNV Regio Alkmaar 62
2014 74 2 R.M.L. Ates Boekbespreking Sea anemones and corals of Britain and Ireland 63
2014 74 2 G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse & W. Lengkeek Het spookkreeftje Caprella tuberculata Guérin, 1836 op een wark in Nederland,66
2014 74 1 P. Sloof Programma 2014 Strandwacht Neeltje Jans 70
2014 74 1 G.C. Cadée Boekbespreking Life traces of the Georgia Coast 71
2014 74 1 Excursieprogramma 2014 Belgische SWG (deel 2) 72
2014 74 1 F.A. Perk Algemene Ledenvergadering 2014 2
2014 74 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2014 74 1 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursies 2014 13
2014 74 1 P. Sloof Programma 2014 Strandwacht Neeltje Jans 13
2014 74 1 F.A. Perk Notulen algemene ledenvergadering 7-4-2013 14
2014 74 1 G. Heerebout Financieel verslag SWG 2013 20
2014 74 1 G. Heerebout Bestuursmededeling: Contributie 2014 21
2014 74 1 T. Kühne Financieel jaarverslag Tabellenadministratie 2013 22
2014 74 1 T. Kühne Bestuursmededeling: Nieuw e-mail adres Tabellenadministratie 22
2014 74 1 A. Gmelig Meyling Programma Strandwachtdag op 15 maart 2014 23
2014 74 1 G.C. Cadée & M. Rüland Pit van tropische Spondias cf. pinnata aangespoeld bij Castricum aan Zee 24
2014 74 1 Excursieprogramma 2014 Belgische SWG 29
2014 74 1 Excursieprogramma SWG-KNNV Regio Alkmaar 29
2014 74 1 Oproep: Sinterklaasstorm 29
2014 74 1 A.S. Tulp Cerianthus lloydii Gosse en enige andere planktonontmoetingen in de Waddenzee 30
2012 72 1 F.A. Perk Algemene Ledenvergadering 2012 2
2012 72 1 R. de Ruijter CS-verslag 3
2012 72 1 Excursieprogramma 2011 Belgische SWG 10
2012 72 1 G.C. Cadée Opmars van de Japanse oester 11
2012 72 1 H. Witte Excursieprogramma SWG KNNV afd. Alkmaar 11
2012 72 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2010 13
2012 72 1 G. Heerebout Financieel jaarverslag SWG 2011 14
2012 72 1 F.A. Perk Notulen extra algemene ledenvergadering 2-10-2011 16
2012 72 1 G. Heerebout Bestuursmededeling: Contributie 2012 19
2012 72 1 Th.W. de Boer De geaderde stekelhoren (Rapana venosa) voor het eerst op het Nederlandse strand 20
2012 72 1 R.M.L. Ates Blauwe haarkwal (Cyanea lamarck) eet klepelklokjes (Sarsia tubulosa) en wat plankton zoal kan 22
2012 72 1 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursies 2012-1 28
2012 72 1 D. Leeuw Oproep i.v.m. het digitaliseren van Vita Marina 29
2012 72 1 J. Klasen Gevraagd/Gezocht 29
2012 72 1 P.H.F. Bor Gestrand … In de krant (17) 30
2012 72 1 M.J. Otten SWGroep Waterweg Noord: excursies 2012-2 32
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 3
2005 65 - STEGENGA, H. Het bruinwier Cutleria multifida op Neeltje Jans 9
2005 65 - MOORSEL, G.W.N.M. VAN Doridicola agilis Leydig, 1853 Copepoda, Poeccilostomatoida, Rhynchomolgidae),een symbiont van naaktslakken 14
2005 65 - FAASSE, M.A. Notes on diagnostic characters and morphological variability of Caprella muticca Schurin, 1935 in The Netherlands (Crustacea: Amphipod 22
2005 65 - VOORTMAN, W. Boekbespreking: Veldgids Schelpen 29
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 34
2005 65 - MOORSEL, G.W.N.M. & VERVOORT, W. De naaktslak Facelina auriculata O.F.Muller, 1776) op Eudendrium arbuscula Wright, 1859: nieuwe namen, oude bekenden 39
2005 65 - TULP, A.S. Enige hydromedusen uit het geslacht Bougainvilla, gevangen bij Lauwersoog 46
2005 65 - BOR, P.H.F. Gestrand ... in de krant(1) 52
2005 65 - FAASSE, M.A. & VERVOORT, W. Autochtone soorten van het geslacht Eudendrium Ehrenberg, 1834(hydrozoa: Anthoathecata) in het deltagebied 55
2005 65 - FAASSE, M.A. & VERVOORT, W. Wat eet de groengele kleurvorm van de slanke waaierslak, Flabellina gracilis (Alder & Hancock, 1844) ? 67
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 74
2005 65 - MOERDIJK, P.W. De smalle otterschelp, Lutraria angustior Philippi, 1844 in Nederland 80
2005 65 - CADÉE, G.C. & NIJHUIS, H.W. Geeft Terschellinger zeemeermin haar geheim prijs? 86
2005 65 - RAAD, H. Winterwaarneming van een Pijlinktvis op het Domburgse strand 90
2005 65 - CADÉE, G.C. In de winter 2004/2005 aangespoelde Sepia officinalis schilden op Texel 94
2005 65 - BOR, P.H.F. Gestrand ... in de krant(2) 101
2005 65 - STOKROOS, J., MORSVELD, V. & PERK, F.A. Oproep: Strandwacht IJmuiden 103
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 106
2005 65 - ATES, R.M.L. Gulzige lampekapjes (Aequorea vitrina Gosse, 1853) 114
2005 65 - FAASSE, M.A. & HOLLEM, T. De hydropoliep Eudendrium album en de smaragdina-kleurvorm van de naaktslak Flabellina gracilis ook in de Oosterschelde 119
2005 65 - ATES, R.M.L. Bruinvissen bij de Plompe Toren 122
2005 65 - FAASSE, M.A. De snotolf een dierentuin. Over Caligus elongatus (Coepoda) en Udonella caligorum Platyhelminthes, Monogenea) 123
2005 65 - MOORSEL, G.W.N.M. VAN & ZWART, F. DE De Paganelgrondel (Cobius paganellus Linnaeus, 1758) in Zeeland 129
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 138
2005 65 - CRAEYMEERSCH, J.A. & PERON, J. De otterschelp Lutraria in de Nederlandse wateren 144
2005 65 - NIJLAND, R. & FAASSE, M. Meer vindplaatsen van de blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus (de Haan,1835) in Nederland 151
2005 65 - TULP, A.S. Stylochus flevensis Hofker, 1930 Turbellaria: Polycladia): een nieuwe vindplaats 153
2005 65 - STEGENGA, H. Een jaar lang nieuwe getijdepoelen op Neeltje Jans 157
2005 65 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Boekbespreking: Het Visboek. De wereld volgens Adriaen Coenen 1514-1587 166
2005 65 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 177
2005 65 - BRUYNE, R. DE Boekbespreking: Schelpen zoeken op Schiermonnikoog 182
2005 65 - BRAGT, P. VAN & FAASSE, M.A. De ingegraven slangster, Amphiura brachiata (Montagu, 1804), een nieuwe stekelhuidinge voor de Nederlandse fauna 183
2005 65 - DAAN, R. & MULDER, M. De otterschelp Lutraria lutraria Linnaeus, 1785) op het Nederlandse Continentaal Plat 187
2005 65 - BOR, P.H.F. Gestrand ... in de krant(3) 189
2005 65 - PERK, F.A. CD-rom bespreking: De Vleet 2005 (vernieuwde digitale vraagbaak van Ecomare) 192
2005 65 - FAASSE, M.A. Een Aziatische steurgarnaal in Nederland: Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 Crustacea: Decapoda: Caridea) 193
2005 65 - HEEREBOUT, G.R. Boekbespreking: 'Fauna en flora Zeeland, onderwatergids' 196
2005 65 - CADÉE, G.C. Boekbespreking: 'The Ocean at Home' 198
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 4
2004 64 - KARREMANS, M. De eerste waarneming voor Nederland van Chondria coerulescens bij Gorishoek in de Oosterschelde 8
2004 64 - STEGENGA, H. De eerste waarneming voor Nederland van Chondria coerulecens bij Gorishoek in de Oosterschelde 9
2004 64 - STEGENGA, H. Griffithsia corallinoides van Strijenham 13
2004 64 - JANSEN, S. Excursieverslag Balgzand (7 september 2003) 18
2004 64 - RUIJTER, R. DE Excursie IJmuiden (15 november 2003) 19
2004 64 - TULP, A.S. Pentacoelum punctatum Brandtner, 1935), een nauwelijks bekende triclade uit het brakke water, aangetroffen bij Harlingen 21
2004 64 - HEEREBOUT, G.R. CADÉE, G.C. Boekbespreking: Het Walvisboek. Walvissen en andere zeewezens bescheven door Adriaen Coenen in 1585 29
2004 64 - LEEUWEN, S. VAN Excursies 2004 naar de Waddeneilanden 35
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 36
2004 64 - CAMPBELL, S. & NIJLAND, R. De blaasjeskrab, Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835), voor het eerst op het Nederlandse strand 40
2004 64 - VOSKUIL, R.P.A. De Recente en Tetiaire brachiopoden van het Nederlandse strand- Een inventarisatie van de literatuur en commentaar op het vermeende vo 45
2004 64 - RUIJTER, R. DE Excursie Callandsoog 08-02-04: niet doorgegaan, toch gelopen 59
2004 64 - CADÉE, G.C. Boekbespreking: Sea-Beans from the Tropics 61
2004 64 - LIGTHART, M. & FAASSE, M.A. Een kleine zwemkrab, Liocarcinus pusillus (Leach, 1815) in de Oosterschelde 67
2004 64 - LEEUWEN, S. VAN Excursies 2004 naar de Waddeneilanden 68
2004 64 - CADÉE, M. De otterschelp - Lutraria lutraria Linne,1758) - levend aangespoeld bij Langevelderslag prov. Zuid-Holland) 70
2004 64 - HEEREBOUT, G.R. Geschilderde krabben, kreeften en garnalen in de 17e eeuw 73
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 75
2004 64 - MOORSEL, G.W.N.M. VAN Dwerginktvissen (Sepiolidae) in Nederland 78
2004 64 - ATES, R.M.L. Kwallen: blind, dom en dodelijk? 93
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 100
2004 64 - KOKSHOORN, B. & DORP, K. VAN Juvenielen van Hemigrapsus sp. op lange zeedraad Laomedea longissima (Pallas, 1766) 104
2004 64 - VALK, B. VAN DER Otterschelpen op de Hollandse kust: een succesvolle kolonisatie in 2002? 107
2004 64 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Japanse oesters Crassostrea gigas gestikt onder algenbedekking in 2003 110
2004 64 - KOKSHOORN, B. Een nieuwe vindplaats van Porcellana platycheles Pennant,1777) bij Breskens 115
2004 64 - BUIZER, B. Crying cockles and mussels...somberen aan een buitenlandse zee 119
2004 64 - KLASEN, J. Eendenmossels, nog altijd een beetje geheimzinnig - deel 2 122
2004 64 - CADÉECADÉE,, G.C G.C.. & & MOL, 1. twee Pouteria sp. (Sapotaceae) zaden van Texel's strand 124
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 131
2004 64 - SCHRIEKEN, B. Vingerwier (Laminaria digitata) op Het Kromme Hoofd 136
2004 64 - FAASSE, M.A. Opmars van de blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus de Haan, 1835) in Nederland 143
2004 64 - STEGENGA, H. Lomentria hakodatensis, een nieuwe 'invasiesoort' in Zeeland 145
2004 64 - HOLSTEIJN, H. Lijzige Aziaat aan de Nederlandse kust 149
2004 64 - FAASSE, M.A. Het parasitaire raderdiertje Proales gonothyraeae Remane, 1929 opnieuw in Nederland waargenomen ( Rotifera, Monogononta) 151
2004 64 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Boekbespreking: 'Seashore' 155
2004 64 - PERK, F.A. Boekbespreking: 'Strandgids' 158
2004 64 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 165
2004 64 - DIJKSEN- OVERBEEKE, S. Per Volvo over zee naar het Texelse strand 172
2004 64 - FAASSE, M.A. De Aziatische zakpijp Perophora japonica Oka, 1927 in Nederland 179
2004 64 - MOORSEL, G.W.N.M. VAN De zakpijp Clavelina lepadiformis Muller, 1776 in de Noordzee 184
2004 64 - OOSTERBAAN, A. & CAMPHUYSEN, C.J. Bruinvisstrandingen op Texel 186
2004 64 - FAASSE, M.A. Meiofauna van het deltagebied; Deel III: Ostracoda 190
2003 63 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 3
2003 63 - BOER, P. Schaalhorens al in 1960 op de Hondsbossche Zeewering 8
2003 63 - CADÉE, G.C. Zeeboontjes (Echinocyamus pusilius O. F. Muller) 9
2003 63 - FAASSE, M.A. Meifauna van de Delta. Deel 1: Tardigrada 14
2003 63 - RUIJTER, R. DE Exoten op het strand 19
2003 63 - STEGENGA, H. & SLOOF, P. Petalonia filiformis in Nederland gevonden 21
2003 63 - FAASSE, M.A. De Nederlandse polyclade platwormen Platyhelminthes:Turbellaria:Poly cladida).1.Inleiding en de inheemse soort Leptoplana tremellaris 24
2003 63 - BLAUWE, H. DE Eerste melding van het mosdiertje Nolella pusilla (Hincks, 1880) voor Nederland (Bryozoa: Ctenostomata) 27
2003 63 - ATES, R.M.L. Boekbespreking: Veldgids Flora en fauna van de zee 31
2003 63 - KOULMAN, A., BRUIN, J. DE & BEGEMAN, J. Boeien in de Eemshaven; een eigen biotoop 34
2003 63 - KLOOSTERMAN, L. KRIEKEN, B. De Kleine Koornaarsvis (Atherina boyeri) in de haven van Den Helder 41
2003 63 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 44
2003 63 - FAASSE, M.A. Bastaardschorpioenen aan de Zeeuwse kust (Arachnida: Pseudoscorpiones) 50
2003 63 - STEGENGA, H. Polysiphonia brodiaei op Neeltje Jans 53
2003 63 - FAASSE, M.A. & ATES, R.M.L. De Nederlandse polyclade platwormen Platyhelminthes:Turbullaria:Poly cladida) II. De uit Amerika afkomstige Euplana gracilis 57
2003 63 - ADEMA, J.P.H.M. Boekbespreking Der grosse Kosmos Strandfuhrer 61
2003 63 - ADEMA, J.P.H.M. Boekbespreking Noord-Atlantisch viskookboek 62
2003 63 - NIJHUIS, H. Een oude ton of Vinex-locatie? 64
2003 63 - KAAG, K. Schaalhorens (Patella vulgata) in Den Helder 67
2003 63 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 70
2003 63 - CADÉE, M. Een vondst van de Atlantiche Pareloester Pinctada imbricata Roding, 1798) in een plastic fles op het Noordwijkse strand 76
2003 63 - FAASSE, M.A. Onbekende athecate hydropoliepen in het Deltagebied Cnidaria: Hydrozoa: Athecara) 79
2003 63 - ATES, R.M.L. Het poliepkwalletje Leuckartiara octona (Fleming, 1823) in de Grevelingen 82
2003 63 - DOEKSEN, G. Enkele waarnemingen op Terschelling tijdens de invasie van Diogens pugilator (Roux, 1829) in 2002 87
2003 63 - PEURSEN, A. VAN Excursie Texel samen met NMV 93
2003 63 - DIJKSEN, S. Oostenwind en suppletie op Texel: een hernieuwde motivatie voor strandwerk 94
2003 63 - FAASSE, M.A. Nederlandse mariene Snoerwormen (Nemertea) 98
2003 63 - ATES, R.M.L. Over het poliepkwalletje Eutonina indicans (Romanes, 1876) 110
2003 63 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 120
2003 63 - TULP, A.S. De Hydromeduse Sarsia prolifera Forbes 1848 bij Lauwersoog aangetroffen 123
2003 63 - RUIJTER, R. DE Cs-verslag: Rectificatie 130
2003 63 - FAASSE, M.A. Crustikon: een nieuwe kleurenfotogids voor Europese Decapoda op het web 130
2003 63 - STEGENGA, H. Dasya baillouviana, vroeger en nu 131
2003 63 - LAUTENBACH, P. Persbericht: Kathaai geboren in het aquarium van het Centrum voor Natuur en Landschap van Terschelling 136
2003 63 - FAASSE, M.A. Meiofauna van de Delta. Deel II. Kinorhyncha 137
2003 63 - CADÉE, G.C. & WOLF, P. DE Strandwacht en het massaal aanspoelen van 'Koeteijeren' Echinocardium cordatum) zo groot als musseneieren 141
2003 63 - VANHAELEN, A. Adieu aan de brakwaterfauna van het Veerse Meer? 146
2003 63 - ATES, R.M.L. Over de naam boksertje en het gebrek aan fantasie 151
2003 63 - FAASSE, M.A. De Nederlandse polyclade platwormen (Platyhelminthes: Turbellaria: Polycladida) III. De crytogene Stylochus flevensis (Hofker, 1930) 153
2003 63 - ADEMA, J.P.H.M. Boekbespreking' Waterpissebedden1 159
2003 63 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 171
2003 63 - SLOOF, P. Een bijzondere middag aan het Noordzeestrand van Neeltje Jans 177
2003 63 - FAASSE, M.A. Onbekende Hydropoliepen in het deltagebied: Ectopleura dumorieri, Halecium lankesteri en Sertularella ellisii ellisii 178
2003 63 - WOLF, P. DE Glycymeris glycymeris ineen schelpenhoop op Texel 185
2003 63 - KLASEN, J. Eendenmossels, nog altijd een beetje geheimzinnig 191
2002 62 - VERKUIL, J. CS-verslag december 2001 2
2002 62 - RUIJTER, R. DE Excursie Cadzand 24-06-01 10
2002 62 - STEGENGA, H. De Nederlandse zeewierenflora: van kunstmatig naar exotisch? 13
2002 62 - GMELIG-MEYLING, A.W. & BOR, P.H.F. Vondsten van eikapsels van haaien en roggen tijdens de eerste tien jaar van de 2e Strandwacht Katwijk-Noordwijk 1991 t/m 2000) 25
2002 62 - NIJHUIS, N. SWG excursie naar Bergen aan Zee 33
2002 62 - COMPAAN, H. Boekbesprekingen: een slecht en drie goede boekjes over de Oosterschelde en andere Zeeuwse wateren 34
2002 62 - FAASSE, M.A., NIJLAND, R., UDEKEM C. & DUIVENVOORDE, J.M. Opmars van de penseelkrab Hemigrapsus penicilatus de Haan, 1935 in Nederland 41
2002 62 - SLUIJTER, A. Een breedpootkrab met een krabbenzakje 45
2002 62 - COMPAAN, H. Witte bonen op het Wassenaarse menu 47
2002 62 - GRONERT, R. & ZIJDERVELD, F. VAN Massale vestging van schaalhorens (Patella vulgata) op de dammen voor de Hondsbosse- en Pettemer Zeewering 49
2002 62 - NIJLAND, R. Het Penseelkrabbenproject 52
2002 62 - CADÉE, G.C., HAM, R.W.J.M. VAN DER & BOR, P.H.F. Kegels van Pinus radiata en Pinus attenuata van ons strand 53
2002 62 - CAMPHUYSEN, C.J. Boekbespreking: een goede en een slechte gids van walvissen en dolijnen 62
2002 62 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 67
2002 62 - MOOLENBEEK, R. Een nieuw boek: Geschiedenis van de malacologie in Nederland in biografieen) 72
2002 62 - BLAUWE, H. DE Determinatie en verspreiding van Tricellaria inopinata D'Hondt & Occhipinti Ambrogi Bryozoa.Cheilostomatida) een recente immigrant uit het noorden van de Stille Oceaan 73
2002 62 - TULP, A.S. Waarnemingen aan de hydromedusen Nemopsis bachei L.Agassiz) en Eucheilota flevensis van Kampen 89
2002 62 - JANSEN, S. Zoet op het strand :excursie Hoek van Holland 17-3-2002 100
2002 62 - UDEKEM C. M. De huidige status van Hemigrapsus sanguineus (de Haan,1835)en H.penicillatus (de Haan,1835) in de Atlantische Oceaan,in het bijzonder in 101
2002 62 - RUIJTER, R. DE Excursie Ameland 15-6-2002 116
2002 62 - CADÉE, G.C. Massaal aanspoelen van juveniele Ensis directus 120
2002 62 - BUIZER, B. De zonnester in het net en van het dek? 125
2002 62 - COMPAAN, H. Boekbespreking: Photographic Guide to the Sea & Shore Life of Britain & North-West Europe 127
2002 62 - ATES, R.M.L. Kwallen als voedsel van zeeanemonen en van stormvogels 132
2002 62 - FAASSE, M.A. & BLAUWE, H. DE De exotische samengestelde zakpijp Botrylloides violaceus Oka, 1927 in Nederland (Ascidiacea: Pleurogona: Styelidae) 136
2002 62 - HOLSTEIJN, H. Toch nog een beetje nieuw: Bolinopsis infundibulum (Muller 1776) en Beroe cucumis Fabricius 1780) aan onze kust 142
2002 62 - FAASSE, M.A. & BLAUWE, H. DE Naschrift bij het artikel over de zakpijp Botrylloides violaceus (pag. 135-141) 150
2002 62 - SCHRIEKEN, B. Haring in het Noordhollandschkanaal 151
2002 62 - CADÉE, G.C. & CADÉE-COENEN, H. Massaal aanspoelen van Bezaantjes (Veiella veiella) en Sepia orbignyana op texel 153
2002 62 - WOLF, P. DE & I. Diogenes pugilator (Roux, 1829) paart op het Texelse strand 170
2002 62 - RUIJTER, R. DE CS-verslag 179
2002 62 - STEGENGA, H. & MOL, 1. Ulva in Nederland: nog meer soorten 185
2002 62 - FAASSE, M.A. De Pindawormen (Sipuncula) op de Nederlandse kust 193
2002 62 - GMELIG-MEYLING, A.W., BRAGT, P.VAN & BRUYNE, R. DE Welke mossel of slak, leeft in jou kaartvak? Oftewel: het Atlasporject Nederlandse Mollusken zoekt waarnemers! 196
2002 62 - OTTEN, B.G. Index van beschrijvingen van Nederlandse zeewieren verschenen in de jaren 1995- 2002 199
2001 61 - HEEREBOUT, G.R. Een oude waarneming van de langoest Palinurus elephas Fabr., 1787) 3
2001 61 - SLOOF, P. Strandwacht Neeltje Jans 4
2001 61 - NIJHUIS, H. SWG-excursie naar de Glasjenol 15-1-2000 5
2001 61 - FAASSE, M.A. De zeepissebed Janiropsis breviremis Sars, 1899 autocthoon in Nederland 7
2001 61 - VERKUIL, J. CS-verslag 9
2001 61 - BOOIS, 1. DE K)anjers op het strand! 16
2001 61 - TULP, A.S. Over Eucheilota flevensis Van Kampen, 1922 en enige andere hydromedusen (deeh) 17
2001 61 - BILIUS, M. Zeepaard! 24
2001 61 - SCHRIEKEN, B. Brak is de basis 25
2001 61 - HEEREBOUT, G.R. Boekbespreking: Zwaardscheden en mesheften 27
2001 61 - OTTEN, M.J. PELKWIJK, J.J. TER PERK, F.A. In Memoriam Wil van Meggelen 2000 1996 30
2001 61 - TULP, A.S. Over Eucheilota flevensis van Kampen, 1922 en enige andere hydromedusen (deel 2) 33
2001 61 - EEREBOUT, G.R. Een evervis (Capros aper), een zeebaars (Morone labrax) en een vliegende vis (Exocoetus) uit de zestiende eeuw. 44
2001 61 - NIJLAND, R. Fouling' op scheepsromp introduceerde Hemigrapsus penicillatus (De Haan, 1935) in Europese wateren 46
2001 61 - KLASEN, J. Het preparen van zee-egels voor studiedoeleinden en collectie 49
2001 61 - VERKUIL, J. Het CS in 2000 (en de periode 1997-2000) 52
2001 61 - STEGENGA, H. Hoe gewoon is Elachista stellaris in Nederland? 58
2001 61 - STIKVOORT, E. & FAASSE. M.A. Wat zag hij? Honinggraatwormen! 63
2001 61 - OTTEN, B.G. Literatuurbespreking '10 jaar Coastwatch' 77
2001 61 - LEEUWEN, S. VAN TOOREN, B. VAN Grote slachting op Ameland 81
2001 61 - HEEREBOUT, G.R. Bespreking: Brakwatermollusken 85
2001 61 - KLASEN, J. Het veelvuldig voorkomen van Muiltjeskettingen (Crepidula fornicata) bij het Bergsediep 94
2001 61 - RAAD, H. De niet-mariene mollusken in het aanspoelsel van de Zeeuwse kust 95
2001 61 - CADÉE, G„ H„ N. & KOOTEN, L. VAN Een kleine zwemkrab Liocarcinus pusillus (Leach, 1815) aangespoeld op Texel 108
2001 61 - VERKUIL, J. Boekbespreking van Tirion Gids voor de Flora en Fauna van de Middellandse Zee 112
2001 61 - OTTEN, B.G. Onverwachte vondsten in Burghsluis: Alcyonidium mytili en Scrupocellaria 115
2001 61 - FAASSE, M.A. De zeenaaktslak Geitodoris planata (Aider7 hancock, 1846) in Nederland 124
2001 61 - CAMPHUYSEN, C.J., COUPERUS, B. &WEICHLER, T Foeragerende reuzenhaaien Cetorhinus maximus) in de Noordzee, zomer 2001 127
2001 61 - CADÉE, G.C. Zilvermeeuwen profiteren van sterven van Ensis directus 133
2001 61 - VERKUIL, J. CS-verslag 141
2001 61 - OTTEN, B.G. Rectificatie: Toch geen Scrupocellaria reptans 145
2001 61 - ATES, R.M.L. Boekbespreking: Veldgids Zeevissen 149
2001 61 - WOLF, P. DE De Zonnester (Crossaster papposus):op Texel, in de Noordzee, in de boeken en op het net 151
2001 61 - HEEREBOUT, G.R. Nieuwe oude inktvissen 163
2001 61 - KLASEN, J. Crepidula fornicata L. (Muiltje), een 'gewone' soort, maar hoe gewoon'is hij eigenlijk? 167
2001 61 - HAAR, A. VAN DER Winterdepressie? Kom bij de Landelijke Jongeren! 168
2001 61 - CADÉE, G.C. Flessenpost, drijfflessen en drijvende voorwerpen op ons strand 169
2001 61 - ATES, R.M.L. Oude Waarnemingen van Aequorea forskalea Peron & Lesueur, 1810 in Nederland 178
2001 61 - FAASSE, M.A. & VERVOORT, W. Een nieuwe brakwater poliep, Thieliana navis (Millard, 1959), uit het Gat van Ouwerkerk, het Goesse Meer en de Westkapelse Kreek 181
2001 61 - HUWAE, P.H.M. Eerste vondsten van drie parasitaire pissebedden Isopoda: Epicaridea) en een krabbenzakje (Cirripedia: Rhizocephala) voor het Nederlan 191
2001 61 - VERKUIL, J. Boekbespreking: "Van Nonnetje tot Tonnetje" 204
2000 60 - PERK, F.A. Voorwoord 60e Jaargang 2
2000 60 - PERK, F.A. De geschiedenis van de SWG deel 4
2000 60 - VERKUIL, J. CS-verslag 10
2000 60 - FAASSE, M.A. De Geribde gordelhoren, Onoba semicostata (Montagu, 1803), levend in de Oosterschelde 15
2000 60 - CADÉE, G.C. De golfbalnoot Manicaria saccifera nieuw voor ons strand met een overzicht van (bijna) 60 jaar Nederlandse tropische drijfzaadvondsten 18
2000 60 - BOER, P. Het voorkomen van zeevissen en hun Nederlandse namen; kritiek op de nieuwe zeevissengids en op een politieke nota 32
2000 60 - PERK, F.A. CS-verslag 1941-1950 37
2000 60 - DEKKER, R. Waarnemingen aan vrijzwemmende kwalvlooien, Hyperia galba (Montagu, 1813) 52
2000 60 - STORM, B. & PERK, F.A. Congeraal (Conger conger) aangespoeld op Walcheren 56
2000 60 - HANA, K. Uit de oude doos: Strandexcursie 1945 58
2000 60 - PERK, F.A. Opmerkelijk 60
2000 60 - TULP, A.S. Een greep uit het SWG-verleden van de jaren vijftig 62
2000 60 - WOLFF, W.J. Gibbula cineraria nieuw in de Oosterschelde: een blijvertje? 72
2000 60 - VIERGEVER, J. Uit de oude doos: Zeedieren in het overstroomde Schouwen-Duiveland 75
2000 60 - JANSEN, S. & PERK, F. Een wierenexcursie bij het Goesse Sas op 21-3-1999 82
2000 60 - CADÉECADÉE,, M M. . Verslag van de SWG-excursie naar het dijk-transect bij Zierikzee op 20 juni 1999 89
2000 60 - BOOIS, 1. DE Excursieverslag van de excursie op 20 november 1999 92
2000 60 - VOS, P.J. Zanen bij Noordwijk 93
2000 60 - RUIJTER, R. DE Excursie naar Bergen aan Zee 95
2000 60 - BEEKMAN, J. & OOSTERBAAN, A. Tien jaar Kor en Bot 97
2000 60 - PERK, F.A. CS-verslag 1951-1960 104
2000 60 - OTTEN, B.G. & STEGENGA, H. Een nieuw adventief: Aglothamnion gallicum ( Nageli) Halos ex Ardre 112
2000 60 - BAAN, G. VAN DER Uit de Oude Doos: De Wulp als assistent bij Waddenonderzoek 116
2000 60 - PERK, F.A. Opmerkelijk 119
2000 60 - PERK, F.A. Wist u dat? 120
2000 60 - WOLFF, W.J. Het Zeepaard in de jaren zestig 122
2000 60 - VERKUIL, J. CS-verslag 127
2000 60 - OTTEN, B.G. Kornetvonsten onder de binoc 141
2000 60 - PERK, F.A. CS-verslag 1961-1970 145
2000 60 - COMPAAN, H. Uit de Oude Doos: De Wulk verjaagt een ongewenste bezoeker 156
2000 60 - BOR, P.H.F. Veranderingen in de naamgeving van de roggen (Rajidae) 157
2000 60 - RECOURT, P. Conserveren met lijm en aceton 160
2000 60 - BOR, P.H.F. De eikapsels van Leucoraja circularis (Couch, 1838) en Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758) 161
2000 60 - BOEKSCHOTEN, G.J. Uit de Oude Doos: Stenen aan onze stranden 166
2000 60 - NIJLAND, R. & BEEKMAN, J. Hemigrapsus penicillatus de Haan 1835 waargenomen in Nederland 169
2000 60 - STEGENGA, H. Desmarestia viridis, terug van weggeweest? 172
2000 60 - PERK, F.A. Wist u dat? 172
2000 60 - ATES, R.M.L. Boekbespreking "De andere Wereld, ontdekkingsreis onder water in foto's" 178
2000 60 - FAASSE, M.A. Boekbespreking'. Inventaire et distribution des crustaces decapodes de L'Atlantique nord-
oriental 179
2000 60 - RECOURT, P. Rubberia macromirae spec.nov., een nieuwe diepzeevis 180
2000 60 - BUIZER, B. Seventies on the seaside - Het Zeepaard zwemt voort 182
2000 60 - ANONMUS Uit de Oude Doos: Arctische vis met verbrande longen op het Cadzandse strand 188
2000 60 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Massaal aanspoelen van wonderbonen Ricinus communis op Texel 189
2000 60 - ADEMA, J.P.H.M., BUIZER, D.A.G. & KORRINGA, P. Uit de Oude Doos: Een altijd groene plant uit zee l-lll 196
2000 60 - STEGENGA, H. De familie Erythropeltidaeae roodwieren) in ZW-Nederland van twee soorten naar vier genera 199
2000 60 - BOOIS, 1. DE Palaemon adspèrsus, alias de roodsprietgarnaal 210
2000 60 - PERK, F.A. CS-verslag 1971-1980 213
2000 60 - BOOIS, 1. DE Voor u gelezen... 235
2000 60 - SPAINK, G. Uit de Oude Doos: Phytia myosotis algemeen op Terscheling 236
2000 60 - BRUIJN, H. DE Conserveren met acrylmedium 240
2000 60 - HUWAE, P.H.M. De jaren 80 waren prachtig 242
2000 60 - VERKUIL, J. CS-verslag 250
2000 60 - STEGENGA, H. Het korstvorige bruinwier Chilionema foecundum nieuw voor Nederland 257
2000 60 - CADÉE, G.C. Japanse oester (Crassostrea gigas) populaties tussen Oudeschild en Mok, Texel 260
2000 60 - WOLF, P. DE Schelpje in een hooiberg: over de verspreiding en de zeldzaamheid van Tellina (Moerella) pygmaea (kleine platschelp) op het strand en 273
2000 60 - MAAS, I. Schiden van de Zeekat 287
2000 60 - PERK, F.A. CS-verslag 1981-1990 288
2000 60 - ATES, R.M.L. & WOLF, P. DE Over het optreden van het poliepkwalletje Eucheiiota macuiata 295
2000 60 - BOR, P.H.F. Met de Strandwerkgemeenschap het nieuwe millennium in 302
2000 60 - ATES, R.M.L. In memoriam J.C. den Hartog 304
2000 60 - HOLTHUIS, L.B. Uit de prille jeugd van het Zeepaard" en de S.W.G. 308
2000 60 - OTTEN, B.G. & STEGENGA, H. Epifyten op Veterwier 312
2000 60 - STIKVOORT, E. Wat zien ik? 314
2000 60 - NIJLAND, R. Huidige verspreiding Penseelkrab Hemigrapsus penicillatus) in Nederland 316
2000 60 - DRINKWAARD, B. Bedenk dat het veel erger kon: de natuur was niet op de bon 319
2000 60 - HEEREBOUT, G.R. Wie vindt de eerste Amerikaanse kreeft, Homarus americanus? 334
2000 60 - CADÉE, G.C. Wie was Pelk? 336
2000 60 - CADÉE, G.C. Kiemplanten van Ricinus communis in de vloedlijn op Texel 340
2000 60 - ATES, R.M.L. Over het klepelklokje (Sarsia tubulosa) 345
2000 60 - VERVOORT, W. Oud zeer 353
2000 60 - HEEREBOUT, G.R. Boekbespreking: Seabeans and Nickar Nuts 357
2000 60 - CADÉE, G.C. boekbespreking: Seabeans and Nickar Nuts 358
1999 59 - CADÉE, G.C. Eikapsels van de fuikhoorn Nassarius reticulatus aangespoeld op Texel 4
1999 59 - FAASSE, M.A. Ampihipoda van het Deltagebied 1: familie Dexaminidae 10
1999 59 - BOR, P.H.F. Verdwijnt de Kaloot onder het beton? 13
1999 59 - HOLSTEIJN, B. Nog meer Kathaai 14
1999 59 - ATES, R.M.L. De raadselachtige kwalvlo, Hyperia gaiba 16
1999 59 - VANHAELEN, A. Nog iets over Aequorea vitrina Gosse, 1853) 26
1999 59 - FRIESWIJK, J.J. Een merkwaardige vindplaats van een Zeenaald Syngnathus spec. 29
1999 59 - FAASSE, M.A. & HOLSTEIJN, H. De Wijde mantel [Aequipecten opercularis (L., 1758)] autochtoon in de Oosterschelde 31
1999 59 - HEEREBOUT, G.R. De gevangen Decapoda tijdens de vistocht van 'kor en bot' 1998 34
1999 59 - DEKKER, R. Boekbespreking 'Garnalen en Aasgarnalen' 35
1999 59 - FAASSE, M.A. & HOLSTEIJN, H. Oudere waarnemingen van de Wijde mantel, Aquipecten opercularis (I..1758) in de Oosterschelde 46
1999 59 - WIJNANDTS, H. Amber: goud uit zee 47
1999 59 - JANSEN, S. Een excursie naar Naturalis 51
1999 59 - VLIERHUIS, W. Reactie: Brouwersdam & Wijde mantel 52
1999 59 - STEGENGA, H. Het roodwier Agardhiella subulata in Nederland 54
1999 59 - TYDEMAN, P. Japanse oesters in de Eemshaven 58
1999 59 - TYDEMAN, P. Naschrift 64
1999 59 - BEERS, H. & A. Vondsten van Terscheling 64
1999 59 - GMELIG-MEYLING, A.W. Reactie van Stichting ANEMOON 65
1999 59 - ATES, R.M.L. Over de verspreiding van didemnide zakpijpen 66
1999 59 - HOLSTEIJN, H. Boekbespreking 'Under Northern Seas' 68
1999 59 - STEGENGA, H. Undaria pinnatifida in Nederland gearriveerd 71
1999 59 - VERKUIL, J. Reactie: polemiek deel 1 74
1999 59 - CADÉE, G.C. & DIJKSEN, S. Honderden Weduwerozen Sagartiogeton undatum) spoelden op Texel aan 76
1999 59 - VERKUIL, J. CS-verslag 79
1999 59 - FAASSE, M.A. Nieuwe vindplaatsen van de spookkreeft Caprella macho Platvoet et al., 1993 86
1999 59 - HOLSTEIJN, H. Vondsten van Trypetesa lampas Hancock in Nederland 88
1999 59 - ENGELSMA, M. Boekbespreking 'De Groene Zee; paradijs onder de grauwe golven' 100
1999 59 - ATES, R.M.L. Boekbespreking 'De Noordzee-CD' 101
1999 59 - PERK, F.A. Het Zeemuseum te Scheveningen Zanzibar-reis 103
1999 59 - BODEGOM, P. VAN JANSEN, S. Japans bessenwier (Sargassum muf/'cum):dynamiek in de getijdenpoel op Neeltje Jans 106
1999 59 - VAHL, W. Polemiek deel 3 112
1999 59 - BOOIS, 1. DE Verslag van de excursie op 20-02- 1999 naar de haven en visafslag van IJmuiden 114
1999 59 - HOLSTEIJN, H. & ATES, R.M.L. De Gehoornde slijnvis, Parablennius gattorugine Linnaeus, 1758), een vis in opmars? 117
1999 59 - OTTEN, B.G. & STEGENGA, H. Broccoli'Broccoli'' o opp he hett Pettene Pettenerr stran strand d 125
1999 59 - BOOIS, 1. DE Boekbespreking 'Gids voor strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-Bad' 128
1999 59 - BOUWKAMP, W. Reactie: polemiek deel 4 130
1999 59 - VERKUIL, J. CS-verslag 133
1999 59 - LANGENDIJK, M. Stichting De Noordzee zet kennis van lezers optimaal in 139
1999 59 - BEERS, H. & A. Styela clava op het Terschellinger strand 140
1999 59 - STEGENGA, H. Myriotrichia clavaeformis, een aanwinst voor de Grevelingen 141
1999 59 - ATES, R.M.L. Opnieuw het lampekapje Aequorea vitrina) 145
1999 59 - PERK, F.A. 2000e pagina mijlpaal voor redacteur 148
1999 59 - FAASSE, M.A. Amphipoda van het Deltagebied II: familie Amphilochidae 149
1999 59 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Een uitzonderlijk (?) grote Patelia vulgata schelp van het Texelse strand 151
1999 59 - PERK, F.A. Herhaalde oproep(en) 155
1999 59 - WESSELINGH, F. & MOERDIJK, P. Een nieuwe fossielenatlas! 163
1999 59 - ATES, R.M.L. Bijzondere paardeanemonen 167
1999 59 - SLAGER, G.S. Boekbespreking 'Eikapsels van haaien en roggen' 172
1999 59 - PERK, F.A. Een Blauwe haai, Prionace glauca L.), levend aangespoeld op Ameland 173
1999 59 - VERKUIL, J. Boekbespreking 'Zeevissen van Noord- en West-Europa' 186
1999 59 - PERK, F.A. Boekbespreking 'Gids van Kust en Strand' 188
1998 58 - VERKUIL, J. CS-verslag 3
1998 58 - WOLF, P. DE, CADÉE, G.C. & DEKKER, R. Een experiment met schilden van Sepia officinalis door strandwacht Texel 11
1998 58 - WOLF, P. DE Over Venerupis senegalensis op het Texelse strand Schelpje in een hooiberg: over de 60: 273-286 16
1998 58 - COMPAAN, H. Over fossielen zoeken tussen Wimereux en Cap Blanc-Nez, n.a.v. H.Roode's verslagje in Het Zeepaard 57(5): 104-105 26
1998 58 - RUIJTER, R. DE Gruis uit Vlissingen 39
1998 58 - STEGENGA, H. Nieuwe Roodwieren in Zeeland 42
1998 58 - SPIJKER, D. Het ovale nonnetje op Schiermonnikoog 47
1998 58 - FAASSE, M.A. Vindplaatsen van het mosdiertje Bugula stolonifera Ryland,1960 in Nederland 48
1998 58 - OTTEN, B.G. Boekbespreking: Checklist of the Algae of the Netherlands 52
1998 58 - WILLEMSEN, J. Een paling (Anguilla anguilla) als bijzondere vangst bij het korren 54
1998 58 - REMIJN, H. De Nollenpier: een beroemd stukje Zeeland 59
1998 58 - FAASSE, M.A. De kelkworm Barentsia matsushimana Toriumi, 1951 nieuw voor de Nederlandse fauna 62
1998 58 - HOLSTEIJN, H. Een dagje op het strand - Strandwandel verslag, Schiermonnikoog 21-3-1998 65
1998 58 - VAHL, W. Koning winter en de Grijze zwemkrab 69
1998 58 - FAASSE, M.A. & ATES, R.M.L. Het kwalletje Nemopsis bachei (L. Agassiz, 1849), terug van nooit?) weggeweest 72
1998 58 - ZIJDERVELD, F. VAN In IJmuiden - een excursieverslag 82
1998 58 - VERKUIL, J. CS-verslag 87
1998 58 - RECOURT, P. Opnieuw een eikapsel van de Kathaai bij Egmond aan Zee 92
1998 58 - RAAD, H. De korfschelp (Corbula gibba) vers op het strand 94
1998 58 - CADÉE, G.C. Raadselachtig zaad van Texels strand geeft naam prijs 97
1998 58 - ATES, R.M.L. De druipzakpijp, Didemnum lahillei Hartmeyer, 1909 in Zeeland 101
1998 58 - DEKKER, R. Reaktie op Nemopsis bachei 111
1998 58 - GRONERT, R. Stinkende nonnen smaken zo slecht nog niet 113
1998 58 - HOLSTEIJN, H. Waarnemingen waar je geen kant mee op kunt: het avontuurlijke en onverwachte van een duik 116
1998 58 - FAASSE, M.A. De verspreiding van de paardeanemoon, Actinia equina L., 1758) en de zebra-anemoon in Nederland 122
1998 58 - WOLF, P. DE Over de biologie van de kwalvlo, Hyperia galba (Montagu) 126
1998 58 - RECOURT, P. Reuze-zeeëgels bij Bakkum 136
1998 58 - GROEN, W.D. DE The return of the Lady Lovebond? 138
1998 58 - BOOIS, 1. DE Verslag van excursie op Texel op 25-04-98 141
1998 58 - OTTEN, B.G. LiteratuubesprekingL De strandvlo, jrg. 1997 144
1998 58 - MAAS, I. Scheepsworm in juthout 149
1998 58 - VERKUIL, J. CS-verslag 150
1998 58 - ATES, R.M.L. Het lampekapje (Aequorea vitrina) en de index 158
1998 58 - CAMPHUYSEN, C.J. De kwalvlo Hyperia galba als vogelvoedsel 163
1998 58 - CADÉE, M. Een vondst van een eikapsel van de kathaai op het strand van Katwijk 167
1998 58 - VOS, P.J. Noortuks Zanen' ofwel korren op z'n Noordwijks 171
1998 58 - BEEKMAN, J. Boekbespreking Wadgids 172
1997 57 - VERKUIL, J. CS-verslag 3
1997 57 - FAASSE, M.A. Dubieus antwoord op knagende vraag 8
1997 57 - CADÉE, G.C. Invasie van Sepia officinalis schilden op Texel in 1996 10
1997 57 - RUIJTER, R. DE Bijzondere vondst op Vlieland 20
1997 57 - BOR, P.H.F. De terugkeer van de tapijtschelp Venerupis senegalensis) bij Katwijk en Noordwijk 22
1997 57 - OTTEN, B.G. Excursie 34
1997 57 - REDACTIE In memorian Prof. Dr. J.H.Stock 35
1997 57 - FAASSE, M.A. Een strenge winter 36
1997 57 - VERKUIL, J. Een historisch overzicht over de laatste 9 jaar van het Centraal Systeem 41
1997 57 - OTTEN, B.G. Excursie naar de Kwade Hoek 51
1997 57 - CADÉE, G.C. Ribarme kokkels Cerastoderma edule uit de Waddenzee 54
1997 57 - ZIJDERVELD, F. VAN Oproep: Vliegende vissen? 60
1997 57 - DEKKER, R. De vonsten van zeenaaktslakken van de afgelopen periode (12) 61
1997 57 - RECOURT, P. Het zesde eikapsel van de Kathaai voor Nederland 65
1997 57 - REINE, W.F. Boekbespreking 68
1997 57 - RUIJTER, R. DE Op zoek naar de kleine alikruik 71
1997 57 - HOLSTEIJN, H. Mijn haat-liefde verhouding met stromingsduiken: een duikverslag 73
1997 57 - FAASSE, M.A. Nieuwe vindplaatsen van de groene golfbrekeranemoon Diadumene luciae Verriil, 1898) 76
1997 57 - RECOURT, P. Schelpen zoeken in de ei-kapsels van de Wulk: De moeite waard? 81
1997 57 - IJSSELSTIJN, F. Een ochtendje Domburg 83
1997 57 - WILLEMSEN, J. Een dijk van een wier! Beinvloeding van wierbegroeiing door dijkmateriaal 86
1997 57 - WILLEMSEN, J. Hoe kunt u zelf genieten van het leven op hard substraat? 95
1997 57 - VERKUIL, J. CS-verslag 99
1997 57 - ROODE, H. Korte impressie Hemelvaartkamp 8-17 mei), Pernes les Boulogne, Frankrijk 104
1997 57 - DIMMERS, W.J. Oproep 105
1997 57 - NIENHUIS, P.H. Wiergroei en substraat 106
1997 57 - STEGENGA, H. Een nieuwe Japanse invasie - vooral een systematisch probleem 109
1997 57 - BRUYNE, R.H. DE, PEURSEN, A.D.P. VAN & VERMEULEN,J Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM): een nieuwe inplus voor het verspreidingsonderzoek 114
1997 57 - FAASSE, M.A. Boekbespreking 119
1997 57 - IJSSELSTIJN, F. Rectificatie 120
1997 57 - FAASSE, M.A. Het mosdiertje Bowerbankia citrina Hincks, 1877) nieuw voor Nederland 125
1997 57 - ATES, R.M.L. Aequorea vitrina Gosse, 1853; een Nederlandse kwal, maar waar zijn de poliepen? 127
1997 57 - CADÉE, G.C. Nog een invasie van Sepia officinalis schilden op Texel in 1996 133
1997 57 - HOLSTEIJN, H. Onverwachte vondst met internationaal' tintje 140
1997 57 - COMPAAN, H. Een nieuwe immigrant in West- Europa: Hemigrapsus penicillatus; wie ziet hem het eerst? 142
1997 57 - FAASSE, M.A. Solidobalanus fallax Broch, 1927 aangespoeld in Nederland 144
1997 57 - COMPAAN, H. Boekbespreking 146
1996 56 - FAASSE, M.A. Caprella macho Platvoet e.a.,1995, een nieuwe spookkreeft. 2
1996 56 - CADÉE, G.C. Spoelt het tropische drijfzaad Merremia discoidesperma maria-boon)ook op het Nederlandse strand aan? 4
1996 56 - BAPTIST, H. & NISPEN, V. VAN De uitbraak van Eiysia viridis 7
1996 56 - LUCAS, J.A.W. De schaalhoom in Nederland: de verspreiding vroeger en nu 8
1996 56 - BEERS-VERLAAN, A. & BEERS, H. Een massabijeenkomst van kluizenaars 10
1996 56 - OOSTERBAAN, A. Strandwerk op Grind 12
1996 56 - STOCK, J.H. Sabelliphilus elongatus een parasitaire Copepode van de kokerworm Sabella, in de Oosterschelde 14
1996 56 - OTTEN, B.G. & STEGENGA, H. Naamwijziging van Roodwieren II boekbespreking 16
1996 56 - CRAEYMEERSCH, J.A. & KAMERMANS, P. Waarnemingen van de blauwe zwemkrab Callinectes sapidus in de Oosterschelde 21
1996 56 - BAPTIST, H. & NISPEN, V. VAN Lipvissen in de Oosterschelde 22
1996 56 - FAASSE, M.A. Nieuwe waarnemingen van Athanas nitescens 28
1996 56 - HOEVE, H.A. & LUCAS, J.A.W. Kalkkokerwormen van Nederland 30
1996 56 - FAASSE, M.A. De gladde sponspootkrab algemener dan gedacht? 59
1996 56 - VERKUIL, J. CS-versiag 61
1996 56 - BAPTIST, H. Hoe ziet Sabeila pavonina er uit ? 66
1996 56 - ADEMA, J.P.H.M. Een vreemde afwijking bij de strandkrab, Carcinus maenas 67
1996 56 - BOOIS, 1. DE Over koud water en verbrande mensen.... 70
1996 56 - FAASSE, M.A. Diadumene luciae (Verrill, 1869) en Balanus amphitrite Darwin,1854) bij de koelwatemitlaat te Borssele 73
1996 56 - CADÉE, G.C. Zeebonen en meermin's beurzen 76
1996 56 - VERKUIL, J. Boekbespreking 78
1996 56 - COMPAAN, H. Boekbespreking 79
1996 56 - DOEKSEN, G. Een kleine Grote mantel Pecten maximus (L.,1758) in z'n pre-radiale stadium 80
1996 56 - HUIGEN, S. Strandvondsten op Ameland 81
1996 56 - FAASSE, M.A. Knagende vragen 84
1996 56 - OOSTERBAAN, A. Een winters bezoek aan Terschelling 85
1996 56 - WOLF, P. DE Een schelp van Venerupis rhomboides op het Texelse strand; ideeën over zeldzaamheid 88
1996 56 - ADEMA, J.P.H.M. Een vondst van Golfirtgia vulgaris op het strand van Katwijk 95
1996 56 - KOULMAN, A. Galathea squamifera in de Oosterschelde 97
1996 56 - COMPAAN, H. Boekbespreking 98
1996 56 - SLAGER, G.S. Boekbespreking 100
1996 56 - FAASSE, M.A. Copepoda (Roeipootkreeftjes), het topje van een ijsberg 102
1996 56 - VERKUIL, J. CS-verslag 105
1996 56 - ALTHUIS, R. VAN Enkele vondsten op Terschelling 110
1996 56 - MULDER, E. Walvissen in Twente 112
1996 56 - MULDER, E. MURIS, M. Potvissen 2003 23-02-2003 113
1996 56 - COMPAAN, H. De Wassenaarse Slacht 119
1996 56 - COMPAAN, H. & HOUPT, P.M. De stiekeme eters - wanneer eet Littorina neritoides eigenlijk ? 122
1996 56 - COMPAAN, H. Raadsels rond drijvende molenstenen 133
1996 56 - CADÉECADÉE,, G.C G.C. . Boekbespreking 146
1996 56 - REDACTIE In memoriam W.J. Prud'homme van Reine 148
1995 55 - FAASSE, M.A. Over brillen en kabeljauwachtigen 4
1995 55 - CADÉE, G.C. Spoelen op Texel meer tropische zaden aan dan elders in Nederland? Nieuwe vondsten 7
1995 55 - STOCK, J.H. Vindplaatsen van de ivoorpok, Balanus eburneus, in Nederland 19
1995 55 - SLAGER, G.S. Wie de schoen past... 23
1995 55 - ANON, R. Notulen algemene ledenvergadering 1994 27
1995 55 - ALTHUIS, R. VAN Massaal aanspoelen van zeesterren 33
1995 55 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 35
1995 55 - HIDDINK, J.G. De schaalhoorn in Nederland: de verspreiding van vroeger en nu 39
1995 55 - WOLF, P. DE Solidobalanus en Porcupine 43
1995 55 - STOCK, J.H. De glasvlooien (Amphipoda, geslacht Hyale) van Nederland 46
1995 55 - DIJKSEN- OVERBEEKE, S. Gevarieerde strandvondsten op Texel 50
1995 55 - BOR, P.H.F. & GMELIG-MEYLING, A. De SWG-enquête en de gemiddelde SWG-er 55
1995 55 - FAASSE, M.A. De aasgarnaal Leptomysis lingvura (G.O. Sars, 1866) nieuw voor Nederland 60
1995 55 - OOSTERBAAN, A. Drie keer 'Kor en bot' 64
1995 55 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 68
1995 55 - FAASSE, M.A. De vlokreeft Apherusa bispinosa (Bate, 1856) autochtoon in Nederland 79
1995 55 - STOCK, J.H. Orchestia aestuarensis (Amphipoda, Talitridae) nu ook in Nederland aangetroffen 81
1995 55 - WOLF, P. DE Venerupis philippinarum op de Dr. Lelykade; een nieuwe immigrant? 85
1995 55 - RECOURT, P. Een midweek op de 'parel van de wadden' en de 'waddendiamant' 89
1995 55 - ADEMA, J.P.H.M. De nederlandse steenkoralen (Coelenterata, Anthozoa, Scleractinia): een monografie 96
1995 55 - HEEREBOUT, G.R. Hoe heet Nephrops norvegicus (L. 1758)? 104
1995 55 - OTTEN, B.G. & STEGENGA, H. Naamswijziging van Roodwieren 108
1995 55 - DUUREN, L. VAN Recensie Nederlandse naamlijst van de weekdieren (Mollusca) van Nederland en België 112
1995 55 - SLAGER, G.S. De slotband beslist geen sluitpost van Ensis americanus 115
1995 55 - FAASSE, M.A. Raadsels opgelost 116
1995 55 - FAASSE, M.A. Oude en nieuwe vondsten van Leptomysis lingvura (G.O. Sars, 1866) 117
1995 55 - STOCK, J.H. De eerste vondsten van het zeepokken-geslacht Chthamalus in Nederland 119
1995 55 - BAPTIST, H. Reactie 130
1995 55 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 132
1995 55 - BAPTIST, H. Cerianthus membranaceus; nieuwe soort voor Nederland? 138
1995 55 - DEKKER, R. De vondsten van zeenaaktslakken van de afgelopen periode (11) 139
1995 55 - BOR, P.H.F. Boekbespreking 144
1995 55 - VERKUIL, J. In memoriam 148
1994 54 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 4
1994 54 - OTTEN, B.G. & VAN REINE, W.J. Een kwastwier, Hincksia fuscata, nieuw voor Nederland 9
1994 54 - LUCAS, J.A.W. Hoek van Holland, 16 november 1993 13
1994 54 - COMPAAN, H. De wonderen van het Wassenaarse Slag 16
1994 54 - ATES, R.M.L. Phoronida, ook in de Grevelirïgën 20
1994 54 - JANSEN, S. Een kordag bij de NJN 22
1994 54 - ANON, R. Notulen van de algemene ledenvergadering 23
1994 54 - OTTEN, B.G. Reaktie 32
1994 54 - CADÉE, G.C. Bugula stolonifera, nieuw voor Nederland en enkele andere bryozoën van Texel 33
1994 54 - BOER, TH.W. DE Lepton squamosum (Montagu, 1803) en andere schelpen uit de zandsuppletie te Domburg 38
1994 54 - BRUIN, J. DE Andermaal Phoronida 41
1994 54 - BRUYNE, R.H. DE Melkwitte en andere mollusken uit ons kustgebied 47
1994 54 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 53
1994 54 - STAAL, E. Nieuw of hallo, daar zijn we weer 60
1994 54 - STAAL, E. Toename haaienpopulatie in de Noordzee? Een verzoek om informatie 62
1994 54 - OOSTERBAAN, A. Een SWG-er op vakantie: strandwerk in de Dominicaanse Republiek 64
1994 54 - OTTEN, B.G. Rectificatie/erratum 71
1994 54 - VERKUIL, J. Een kruiskwal Gonionemus vertens Agassiz in de Oosterschelde 72
1994 54 - VERKUIL, J. Een zeehondebot aan het strand 75
1994 54 - ADEMA, J.P.H.M. Illegale vreemdelingen in Zeeland 76
1994 54 - MAAS, I. Een reactie op 'Melkwitte en andere mollusken uit ons kustgebied' 80
1994 54 - OVERGAAUW, C. De Landelijke Jongeren van de KNNV presenteren natuurcursussen 81
1994 54 - STOCK, J.H. De 'slijkgarnaal' Corophium sextonae (Amphipoda) plotseling talrijk in de Oosterschelde 82
1994 54 - BOR, P.H.F. Boekbespreking 85
1994 54 - VERKUIL, J. Boekbespreking 88
1994 54 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 96
1994 54 - VERKUIL, J. Een verzoek van de C.S.-man 104
1994 54 - FAASSE, M.A. Athanas nitescens (Leach, 1814) talrijk bij Zierikzee 106
1994 54 - GMELIG MEYLING, A.W. & BOR, P.H Vondsten van eikapsels van haaien en roggen tijdens de 1e strandwacht Katwijk-Noordwijk (1978 t/m 1987) 108
1994 54 - ADEMA, J.P.H.M. Wie kan het NNM helpen met materiaal? 115
1994 54 - ANON, R. Boekbespreking 116
1993 53 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 4
1993 53 - STOCK, J.H. De marmerkreeftjes (Amphipoda: geslacht Jassa) van Nederland 10
1993 53 - URK, R.M. VAN Enkele oude vondsten van off-shore mollusken 16
1993 53 - DEKKER, R. Reactie op de amerikaanse boormossel 17
1993 53 - LUCAS, J.A.W. Aantekeningen over Schiermonnikoog en Crustacea 19
1993 53 - FAASSE, M.A. Een eenvoudig zeeaquarium 28
1993 53 - DEKKER, R. & BRUIN, J. DE Hemimysis lamornae (Couch, 1856) (Crustacea; Mysidacea), een nieuwe aasgamaal voor de Nederlandse fauna 31
1993 53 - RAAD, H. & SIMONS, G. De schelpen van de zandsuppletie te Domburg 35
1993 53 - PERK, F.A. Raadsel 40
1993 53 - STOCK, J.H. Een tweede soort Mytilicola in Nederland 41
1993 53 - PERK, F.A. Wierenweekend strandwerkgroep jeugdbonden op 28 en 29 september te Wilhelminadorp 43
1993 53 - PERK, F.A. SWG-jaarvergadering 1992 51
1993 53 - PERK, F.A. Oplossing raadsel 56
1993 53 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 57
1993 53 - VELDE, G. VAN DER, GAAG, M. VAN DER & HOVE, H.A. TEN De exotische trompetkalkkokerworm [Ficopomatus enigmaticus (Fauvel)], een nieuwe kolonisator in het Noordzeekanaal 62
1993 53 - FAASSE, M.A. Milieuvriendelijke oevers 71
1993 53 - OOSTERBAAN, A. DIJKSEN, S. Naar aanleiding van een bijzonder rijk aanspoelsel op Texel 72
1993 53 - STAAL, E.L. Een Patella van Neeltje Jans 76
1993 53 - ANONYMUS Op weg naar een doelgerichte bescherming van onopvallende planten en dieren 1992 79
1993 53 - BOOIS, I. DE Met de kwalvlo in zee 81
1993 53 - FAASSE, M.A. Oplossing raadsel (2) 84
1993 53 - DEKKER, R. De vondsten van zeenaaktslakken in de afgelopen periode (10) 86
1993 53 - GMELIG MEYLING, A.W. & BRUYNE Systematisch strandonderzoek 93
1993 53 - FAASSE, M.A. De nederlandse kelkwormen 104
1993 53 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 110
1993 53 - GMELIG MEYLING, A.W. & BRUYNE Kwallen in heden en verleden 115
1993 53 - OTTEN, B.G. Hoe vervelt een krab? 126
1993 53 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 135
1993 53 - ADEMA, J.P.H.M. Onbekend maakt onbemind, I: Phoronida 141
1993 53 - OTTEN, M.J. & B.G. OTTEN Een excursie naar de Zuidbout 147
1993 53 - MANNAART, M. De vangst van een zeepaardje (Hippocampus ramulosus) in de westelijke Oosterschelde 150
1992 52 - BONNET, P. Vierde vondst van Pirimela denticulata in Nederland 3
1992 52 - DIJKSEN- OVERBEEKE, S. Schelpen van het gesuppleerde strand van Texel 7
1992 52 - HOOGENBOOM, J. ATES, R.M.L. Slibanemonen op het strand 13
1992 52 - DEKKER, R. De vondsten van zeenaaktslakken van de afgelopen periode (9) 16
1992 52 - PERK, F.A. Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap d.d. 14-12-19991 28
1992 52 - BRINK, F.W.B. VAN DEN & VELDE, VAN DER G. Slijkgarnalen (Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) in Nederland 32
1992 52 - FAASSE, M.A. Vondsten uit de infralitorale franje bij de 'De schone waardin', i.h.b. Balanus balanus en Elysia viridis 38
1992 52 - BUIZER, B. Naar aanleiding van 'Schelpen van het gesuppleerde strand van Texel' 42
1992 52 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 44
1992 52 - JANSEN, S. Reactie 52
1992 52 - ADEMA, J.P.H.M. & FAASSE, M.A. De kléine heremietkreeft, Diogenes pugilator Roux, 1828) (Crustacea, Decapoda, Anomura) weer in Nederland waargenomen 53
1992 52 - ONNOU, M. Het strand van Cadzand-Bad; van het haventje tot de Zwarte Polder (Radartoren) 59
1992 52 - OTTEN, B.G. Epifyten op de japanse zakpijp, Styela clava 62
1992 52 - FAASSE, M.A. Parasitaire copepoden, nog enkele voorbeelden 64
1992 52 - ANONYMUS Mededeling 68
1992 52 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 69
1992 52 - FAASSE, M.A. Raadsels 76
1992 52 - SLAGER, G.S. Een zwempoging van de hooiwagenkrab 79
1992 52 - OOSTERBAAN, A. Hoe maak ik een kornet? 80
1992 52 - URK, R.M. VAN Sagartia troglodytes te Scheveningen 83
1992 52 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 84
1992 52 - CADÉE, G.C. Een 'invasie' van zeekool-vruchten (Crambe maritima) op Texel 91
1992 52 - FAASSE, M.A. Phoronida aan de Z.W.-kust van Walcheren 99
1992 52 - OOSTERBAAN, A. Een vlieg op het wad 104
1992 52 - BOER, TH.W. DE Nieuwe vondsten uit de zand-opspuiting op Ameland 106
1992 52 - OTTEN, B.G. Dijktuin: een experiment met kunstmatige rotskusten in Nederland 110
1992 52 - URK, R.M. VAN Enkele vondsten uit de zuidelijke Noordzee 114
1992 52 - OTTEN, B.G. Boekbespreking 117
1992 52 - SWENNEN, C. De groei van de amerikaanse zwaardschede (Ensis americanus) in de Waddenzee 129
1992 52 - TIMMERMAN, G. & MELCHERS, M. Voelt de blauwe zwemkrab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) zich thuis in de Amerikahaven? 132
1992 52 - BRUIN-KOMRIJ, A. Reactie gevraagd 135
1992 52 - OTTEN, B.G. Kiezelwieren, fascinerend maar moeilijk 136
1992 52 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 139
1991 51 - OOSTERBAAN, A. Verslag van de jubileumexcursie op 29 september 1990 te Yerseke 4
1991 51 - BRONS, R. De naaktslak Thecacera pennigera, gevonden tijdens de jubileumexcursie 10
1991 51 - OTTEN, B.G. Wierenvondsten bij de jubileumvistocht 12
1991 51 - ADEMA, J.P.H.M. Plotseling verschijnen van de blauwpootzwemkrab in de Oosterschelde 15
1991 51 - URK, R.M. VAN Een malacoloog uit de beginperiode 18
1991 51 - HUWAE, P.H.M. Het zeebeertje Echiniscoides sigismundi (Schultze) (Tardigrada) in Nederland 21
1991 51 - FAASSE, M.A. De groene golfbrekeranemoon, Haliplanella luciae (Verrill) (nog steeds?) in het Veerse Meer 28
1991 51 - DEKKER, R. Hoe zeldzaam is Anguinella palmata (Bryozoa, Ctenostomata)? 31
1991 51 - STRACK, H.L. Snorkelen in de Oosterschelde; een eerste impressie 36
1991 51 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 41
1991 51 - ANONYMUS Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap dd 8-12-1990 52
1991 51 - CADÉE, G.C. Nieuwe gegevens over Entada gigas en andere exotische vruchten en zaden van ons strand 56
1991 51 - BOER, TH.W. DE Schelpen uit de zand-opspuiting op Ameland 65
1991 51 - LUCAS, J.A.W. Een betere ton 70
1991 51 - FAASSE, M.A. Minder algemene garnalen bij Borssele 74
1991 51 - VAN REINE, W.F. Boekbespreking 79
1991 51 - FAASSE, M.A. Boekbespreking 81
1991 51 - OTTEN, B.G. & OOSTERBAAN, A. Hydropoliepen/mosdiertjes minitabel Strandwerkgemeenschap 83
1991 51 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 88
1991 51 - DEKKER, R. Marenzelleria viridis (Polychaeta, Spionidae); uitbreiding van het areaal in Nederland 101
1991 51 - FAASSE, M.A. Iets over het Kanaal door Walcheren 105
1991 51 - ADEMA, J.P.H.M. Een aanvulling op 'De krabben van Nederland en België': de grijze zwemkrab, Liocarcinus vernalis in de Noordzee gevonden 110
1991 51 - LUCAS, J.A.W. Een malacoloog uit de beginperiode 2 116
1991 51 - PERK, F.A. Boekbespreking 1992 Eerste reactie slibanemonen 118
1991 51 - DIJKSEN- OVERBEEKE, S. Een 'vergeten' vondst: Sepiella ornata, nieuw voor Nederland 132
1991 51 - FAASSE, M.A. Parasitaire copepoden, obscuur maar interessant 134
1991 51 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 138
1991 51 - VEGT, E. & W. Schelpen zoeken op Terschelling 144
1990 50 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 3
1990 50 - BUIZER, B. Effekten van organotin op mossel, oester en purperslak 9
1990 50 - ADEMA, J.P.H.M. Een nieuwe zeepok in Nederland 13
1990 50 - OOSTERBAAN, A. Zeebiologisch verslag van een kortochtje op de Oosterschelde, oftewel de bijvangst van "Kor en bot" 16
1990 50 - GROEN, W.D. DE Determinatie eikapsel van de kleinoogrog, Raja microocellata Montagu, 1818 22
1990 50 - ANONYMUS Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap dd 9-12t1989 27
1990 50 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 33
1990 50 - SLAGER, G.S. Vondsten van het kleinste krabje in het deltagebied 35
1990 50 - ADEMA, J.P.H.M. & BOR, P.H.F. Een verrassing op de jaarvergadering; een eikapsel van de kathaai 37
1990 50 - FAASSE, M.A. Zeldzame Decapoda in Zeeland 41
1990 50 - ATES, R.M.L. Berichten uit de krant; aanvullende maanvis- en blauwe krabvondsten 45
1990 50 - VAN REINE, W.F. Boekbespreking 47
1990 50 - PERK, F.A. Vroege Vogels excursie 51
1990 50 - ESSINK, K. Marenzelleria viridis (Polychaeta, Spionidae) in West-Europa; stand van zaken 1989 53
1990 50 - HERSEVOORT, H. Determinatie van recente en fossiele schelpen 57
1990 50 - FAASSE, M.A. Zeldzame Decapoda in Zeeland II 59
1990 50 - BOR, P.H.F. Een midweek op Texel 65
1990 50 - SLAGER, G.S. Boekbepreking 68
1990 50 - GROEN, W.D. DE Boekbespreking 72
1990 50 - PERK, F.A. Inleiding 75
1990 50 - VAN REINE, W.F. Vijftig jaar Zeepaard - vijftig jaar SWG 76
1990 50 - HUWAE, P.H.M. Vijftig jaar SWG, vijftig jaar uitgaven 84
1990 50 - ADEMA, J.P.H.M. Vreemde zaken in 50 jaar SWG-geschiedenis 92
1990 50 - OOSTERBAAN, A. Veranderingen in de activiteit van SWG-ers langs de hollandse kust 97
1990 50 - FRANSEN, C.J.H.M. Oceanografie - verleden, heden en toekomst 101
1990 50 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 108
1990 50 - OOSTERBAAN, A. Enkele plukken hydropoliepen van Kijkduin 116
1990 50 - FAASSE, M.A. Palaemon serratus, correctie en aanvullende vondsten 118
1990 50 - CADÉE, G.C. Lokale sterfte van kokkels op het wad tijdens een Noctiluca-bioei 119
1990 50 - FAASSE, M.A. De zeepok Balanus balanus (L., 1758) autochtoon aangetroffen 129
1990 50 - BOR, P.H.F. Oude en verse eikapsels van roggen; meten met twee maten 132
1990 50 - STOCK, J.H. Nog eens over Malacobdella grossa, een commensale nemertine uit bivalven 139
1990 50 - OTTEN, B.G. De brakwatermollusken van België 147
1990 50 - GMELIG-MEYLING, A.W. Het voortzetten van de strandwacht is een noodzaak: strandwachters gezocht!! 149
1990 50 - FAASSE, M.A. Steelkwalletjes, Haliclystus auricula (Rathke, 1806) 154
1990 50 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 157
1989 49 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 4
1989 49 - BOER, P. Ensis directus bij Bergen aan Zee 10
1989 49 - VERKUIL, J. Recept voor het invullen van een CS-formulier 12
1989 49 - CADÉE, G.C. Terminalia catappa L., een nieuw tropisch drijfzaad van de nederlandse kust 13
1989 49 - WIT, E. DE Naakte badgasten en een blote schaalhoorn 21
1989 49 - ANONYMUS Unieke zwarte vis gevangen in Noordzee 23
1989 49 - OTTEN, B.G. Hoe gaat het met de purperslak in Nederland 24
1989 49 - ANONYMUS Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap dd. 10-12-1988 32
1989 49 - DOEKSEN, G. Een kwal met ster; toch de gewone zeepaddestoel, Rhizostoma octopus (L.) 37
1989 49 - BOR, P.H.F. Het eikapsels van Raja (Rajella) fyllae Lüttken, 1888; nieuw voor de nederlandse kust 40
1989 49 - OTTEN, B.G. Recente naamswijzigingen van nederlandse Roodwieren 43
1989 49 - GRONERT, R. Raja circularis — Raja naevus? 47
1989 49 - VEGT, E. & W. Vakantie op Terschelling 51
1989 49 - OTTEN, B.G. & DIJKERMAN, H.J. Boekbespreking 53
1989 49 - OOSTERBAAN, A. Resultaten van de vierde nationale SWG-dag op 17 september 1988, tevens de landelijke excursie van de KNNV 59
1989 49 - GRAAF, A. DE Over wieren gesproken ... de oesterdief, een unieke vondst in het Grevelingenmeer 66
1989 49 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 69
1989 49 - OTTEN, M.J. De kust van de Cotentin (Normandië), een vervolg 76
1989 49 - VLIET, J. VAN Brief aan Joop Verkuil 88
1989 49 - MOORSE L, G.W.N.M. VAN Cerianthus lloydii op Texel, maar nog niet in de Waddenzee 92
1989 49 - DEKKER, R. De vondsten van zeenaaktslakken in de afgelopen periode (8) 96
1989 49 - WINTER, W. DE Marine nematoden: voor wie er oog voor heeft 107
1989 49 - SLAGER, G.S. Een fluwelen zeemuis op het strand van Wassenaar 118
1989 49 - ADEMA, J.P.H.M. & BRUYNE, R.H. DE Voorlopige naamlijst van de mariene mollus- ken en de regelmatig lang- de kust van Nederland en België aanspoelende schelpensoorten 119
1989 49 - OTTEN, B.G. Het erwtenkrabbetje terug van weggeweest? 130
1989 49 - GRONERT, R. Strandexcursie SWG-De Windbreker, zaterdag 20 mei 1989 133
1989 49 - ANONYMUS Boekbespreking 135
1989 49 - MOERDIJK, P.W. Abra prismatica (Montagu, 1803) uit de Oosterschelde 137
1989 49 - OOSTERBAAN, A. Boekbespreking 139
1989 49 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 149
1989 49 - BUIZER, B. De zakpijp Aplidium glabrum en de sponzen Haliclona rosea, Prosuberites epiphytum en Hymeniacidon perlevis succesvol in de Oosterschelde 156
1989 49 - MOERDIJK, P.W. Strandpatella's" en riemwier als mogelijke verklaring voor vloedlijnvondsten van verdwaalde soorten 160
1989 49 - ONNOU, M. Van Cadzand-Bad tot Zwarte Polder 162
1989 49 - OTTEN, M.J. Strandwerkdag / opendag in de Boshoek te
1988 48 - OTTEN, B.G. Een SWG-kamp dieper Frankrijk in? 6
1988 48 - OOSTERBAAN, A. Resultaten van de derde nationale SWG-dag op 4 oktober 1987 8
1988 48 - MEIJER, T. Fossiele land- en zoetwatermollusken uit Boulonnais gruis, een oproep 12
1988 48 - WOLFF, W.J. Zeerupsen Annelida Polychaeta Polynoidae mini-tabel Strandwerkgemeenschap 13
1988 48 - ADEMA, J.P.H.M. De roodsprietgarnaal, Palaemon adspersus Rathke, 1837, verlaat het Gat van Ouwerkerk 17
1988 48 - POPPELEN, W. VAN Najaarsexcursie naar Serooskerke Zld. 25 t/m 27 sept. 1987 22
1988 48 - ANONYMUS Reakties 26
1988 48 - ANON, R. Boekbespreking 28
1988 48 - DIJKERMAN, H.J. Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap dd. 12-12-87 31
1988 48 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 36
1988 48 - LUCAS, J.A.W. Oude herinneringen aan Ceramium 42
1988 48 - PERK, F.A. Naschrift 48
1988 48 - RAVEN, H. Steeds meer Ensis americanus (Binney) te Scheveningen 51
1988 48 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 54
1988 48 - SLAGER, G.S. Opnieuw een invasie van de sterrog 61
1988 48 - CADÉE, G.C. Nieuwe exotische vruchten en zaden van ons strand 62
1988 48 - RAVEN, H. Reaktie 68
1988 48 - VEREYKEN, R. Verslag feestexcursie Oosterschelde 69
1988 48 - TULP, A.S. Tenellia adspersa en Victorella pavida binnendijks bij Harlingen 70
1988 48 - CADÉE, M. Drijflichamen van het bezaantje (Velella velella L., 1758) op het Scheveningse strand 74
1988 48 - DIJKERMAN, H.J. Vierde nationale SWG-dag: 17-9-88 82
1988 48 - SLAGER, G.S. Steurgarnalen (Palaemon elegans) in mijn aquarium 84
1988 48 - PERK, F.A. Een tweetal bolvormige bruinwieren 86
1988 48 - KUIJPER, W.J. Twee analyses van aanspoelsel langs het Grevelingenmeer 89
1988 48 - ESSINK, IC. & VISSER, W. Ensis directus (syn. E. americanus Binney) in de "landaanwinningswerken" in de Waddenzee 99
1988 48 - BRUYNE, R.H. DE Medewerking gevraagd 102
1988 48 - PERK, F.A. Aanwijzingen voor auteurs 106
1988 48 - VERKUIL, J. C.S.-verslag 111
1988 48 - JANSENS, M.J.L. Inventarisatie te Wimereux door H. Strack en M.J.L. Jansens 116
1988 48 - RAPPÉ, G. Velella velella (L„ 1758) op het Walcherense strand 128
1988 48 - OOSTERBAAN, A. Honderd poelen op Les Pertus 131
1988 48 - GRONERT, R. Strand-en dijkvondsten 143
1988 48 - OTTEN, B.G. De amerikaanse zwaardschede, Ensis americanus 148
1988 48 - LENTE, I. VAN Afwijkende zeesterren 154
1988 48 - KLAAUW, M. V.D. Noordwijk neemt nieuwe strandreiniger in gebruik . 157
1987 47 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 6
1987 47 - PERK, F.A. Ceramium tenuissimum (Lyngbye) J. Agardh (opnieuw) autochtoon in Nederland, Texel 0-11-86 10
1987 47 - BRUYNE, R.H. DE Nederlands schelpengruis 17
1987 47 - ANONYMUS Boekbespreking 26
1987 47 - STOCK, J.H. Boekbespreking 27
1987 47 - ANONYMUS Iets voor SWG-ers? 28
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. In memoriam A.W. Lacourt 31
1987 47 - PERK, F.A. Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Strandwerkgemeenschap dd. 13-12-1986 32
1987 47 - SLAGER, G.S. Jaarverslag C.S.-man 37
1987 47 - JONG, F. DE Wel degelijk een reden tot zorg 39
1987 47 - OOSTERBAAN, A. DE BRUYNE, R.H. Zeerasp en heremietkreeft, een schoolvoor- beeld van symbiose 43
1987 47 - DOEKSEN, G. De amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, tussen kleischelpen van het wad 48
1987 47 - URK, R.M. VAN Ensis americanus (Binney) te Scheveningen 50
1987 47 - BOER, TH.W. DE Wederom een eikapsel van de stekelrog met een embryo 52
1987 47 - BOER, TH.W. DE Vondsten onder hydropoliepen 54
1987 47 - HUWAE, P.H.M. Boekbespreking 59
1987 47 - VOUTE, A.M. Professor Pieter Harting en de paalworm (Teredo navalis L., 1758) 64
1987 47 - TYDEMAN, P. Vondst van enkele levende exemplaren van Aequipecten opercularis (L., 1758) in de Noordzee 70
1987 47 - ANONYMUS Statuten van de Strandwerkgemeenschap 71
1987 47 - BENNEMA, F. & STARREVELD, W. Strandkrabben en sociobiologie 75
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Neushaaien langs de Nederlandse kust 77
1987 47 - ESSINK, K. Een nieuwe vondst voor Nederland: Marenzelleria viridis (Verrill, 1873) 80
1987 47 - HUWAE, P.H.M. Boekbespreking 84
1987 47 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 87
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Een nieuw veldkenmerk van de Amerikaanse zwaardschede? 92
1987 47 - WIT, E. DE Het natuurreservaat Balgzand Noord-Holland 93
1987 47 - BRUYNE, R.H. DE & OOSTERBAAN, A. Strandwerkkamp 1986 Terschelling 94
1987 47 - DEKKER, R. Meer over Diadumene luciae 102
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Een geheel gladde kokkel 104
1987 47 - POUWER, R. Schelpen van Ensis directus in de Oosterschelde 106
1987 47 - HUWAE, P.H.M. Boekbespreking 107
1987 47 - OTTEN, B.G. Getijtafels 113
1987 47 - BRUYNE, R.H. DE Velutina velutina (Muller, 1776) aangespoeld op Vlieland 117
1987 47 - GROEN, W.D. DE Het oostvoornse meer 118
1987 47 - GEUZE, G. Gelezen 126
1987 47 - OTTEN, M.J. Een paar kanttekeningen bij de nieuwe Decapoda WM 127
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Wie kent hem? 131
1987 47 - ANONYMUS Nieuw ontdekt dier slaat voedsel op in zijn voeten 132
1987 47 - OTTEN, M.J. Tien jaar Boulonnais 1974-1984 deel V 137
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Wie kent hem 1 - de oplossing! 144
1987 47 - ADEMA, J.P.H.M. Een glazen drijver van een visnet aangespoeld op het strand tussen Katwijk en Noordwijk 146
1987 47 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 153
1987 47 - ONNOU, M. Het strand van Domburg 157
1987 47 - BRUYNE, R.H. DE Het voorkomen van Oenopota rufa (Montagu, 1803) in ons strandmateriaal 159
1986 46 - HUWAE, P.H.M. Notulen van de huishoudelijke vergadering van de SWG, gehouden op 30 november te Leiden 6
1986 46 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 9
1986 46 - CADÉE, G.C. Ivoornoten van het Nederlandse strand 12
1986 46 - OOSTERBAAN, A. Resultaten van de tweede nationale SWG-dag van 14-4-84 19
1986 46 - OTTEN, B.G. Nogmaals tongwier 24
1986 46 - MOERDIJK, P.W. Kleine zwaardschedes; kleine verschillen 26
1986 46 - BRUYNE, R.H. DE Over het voorkomen van Rissoa lilacina Recluz, 1843 en/of Rissoa rufilabrum Alder, 1844 in ons strandmateriaal 32
1986 46 - OOSTERBAAN, A. Een vondst van Agtaopenia pluma (L., 1758) (Hydroida) van Texel 36
1986 46 - HUWAE, P.H.M. Boekbesprekingen 38
1986 46 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 44
1986 46 - PERK, F.A. Lomentaria clavellosa (Turn.) Gaill. autochtoon in Nederland 50
1986 46 - OOSTERBAAN, A. Ensis directus, een nieuwe maar ongeschikte vestigingsplaats 54
1986 46 - OTTEN, M.J. Tien jaar Boulonnais 1974-1984 deel IV 56
1986 46 - OTTEN, B.G. Korrelgruis op de maasvlakte 64
1986 46 - TAEKEMA, W. Oostenwind op Schiermonnikoog 66
1986 46 - DIJKSTRA, H.H. Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) van Terschelling 67
1986 46 - BOER, TH.W. DE Een weekje Schiermonnikoog 69
1986 46 - LAVALEYE, M. Boekbespreking 73
1986 46 - PERK, F.A. Boekbespreking 76
1986 46 - OTTEN, B.G. Medewerking aangeboden! 81
1986 46 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 84
1986 46 - BENNEMA, F. & STARREVELD, W. Paargedrag en voortplanting van strand- krabben 88
1986 46 - DOEKSEN, G. Iets over schuim, algenbloei en groene branding 97
1986 46 - ESSINK, K. De Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, in N.W.Europa; van Zandvoort tot Kattegat 106
1986 46 - VERDUIN, A. De geheimzinnige M.x. 111
1986 46 - BRUYNE, R.H. DE Een midweekje op de "parel der wadden" (Schiermonnikoog) 116
1986 46 - OOSTERBAAN, A. Derde nationale SWG-dag, 4 oktober 1986 127
1986 46 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 131
1986 46 - KLAAUW, M. V.D. Eikapsels van Raja radiata 134
1986 46 - HUWAE, P.H.M. Van de redaktïe (deel II en slot) 144
1986 46 - OTTEN, B.G. Boekbespreking 147
1986 46 - SLAGER, G.S. C.S.-verslag 148
1986 46 - NIEUWENHUIZEN, J. Waarneming van een vervelling en regeneratie bij de zeekreeft (Homarus gammarus) 154
1986 46 - DEKKER, R. De vondsten van naaktslakken in de afgelopen periode 157
1986 46 - MOERDIJK, P.W. Hoe staat het met de japanse oester? 170
1986 46 - OTTEN, B.G. Boekbespreking 172
1986 46 - OTTEN, B.G. Statuten van de Strandwerkgemeenschap 180
1986 46 - OTTEN, B.G. & M.J. OTTEN Vondsten van Ter Heijde uit de eurogeul 182
1986 46 - BRUYNE, R.H. DE Thracia villosiuscula (MacGillivray) uit gruis van Terschelling 189
1986 46 - PERK, F.A. Vakantie op Schiermonnikoog 191
1986 46 - DIJKSTRA, H.H. Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) van Terschelling - II 195
1986 46 - VEGT, E. & W. Vakantie op Terschelling 196
1986 46 - OOSTERBAAN, A. Doen strandkrabben het wel sociobiologisch verantwoord? 198
1986 46 - BRUYNE, R.H. DE Altenaeum dawsonl (Jeffreys, 1864) van Vlieland en Ameland 200
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl