home | informatie | vacatures
Contributie Strandwerkgemeenschap
Laatste wijziging: 28-12-2023

Het lidmaatschap van de strandwerkgemeenschap kost u weinig en u krijgt er veel voor terug. Zo ontvangt u 5 keer per jaar ons kleuren tijdschrift Het Zeepaard, heeft u toegang tot het CS en tot de door de strandwerkgemeenschap georganiseerde excursies.

Contributie per jaar
Jeugdbondsleden in Nederland€15,00
Volwassenleden in Nederland€25,00
Bedrijven, verenigingen, musea en andere instellingen€27,50
Prive personen buiten Nederland€27,50
Bij betaling voor 1 maart mag u een vroegbetalerskorting van € 5,- in mindering brengen.

U kunt lid worden door u per post of e-mail aan te melden (met vermelding van het bezorgadres) bij de penningmeester en de verschuldigde contributie over te maken op rekening van de Strandwerkgemeenschap onder vermelding van "lidmaatschap Strandwerkgemeenschap".

Penningmeester
Wim de Groen
Gouverneur Baron van Hövellplein 22
6432 HE Hoensbroek
SWG.penn@gmail.com
Bankgegevens
IBAN: NL04INGB0000450222
BIC: INGBNL2A
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl