home | informatie | vacatures
Scoloplos armiger (Müller, 1776)
NL Wapenworm GB Gill-wearing thread worm DE Kiemenringelwurm DK Lys elastikorm
×
521214734 0
521214734 0
Kleur:licht roze
Lichaam:ja 1
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 2
   Ringen:ja 2
   Segmenten:ja 1
      
ChaetaBorstels
:ja 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:spits
Vijand:zager, zandzager
Habitat:Maakt horizontale gangen in het zand
Foto verantwoording:Eieren van het wad bij Rottumerplaat
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Polychaeta
  2. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Annelida
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl