home | informatie | vacatures
Arenicola marina (Linnaeus, 1758)
NL Wadpier GB Blow lug
×
695480957 0
695480957 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Zeepier, leegloper, aasworm
Lichaam:ja
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 1
   Lengte:250 mm
   Ringen:ja 1
   Segmenten:ja 2
      Beschrijving:tussenringen vanaf de kop 2-3-4-4
      
ChaetaBorstels
:ja 2
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Vorm:Onregelmatig vertakt
Voedsel:Deeltjes kleiner dan 2 mm van de oppervlakte van de zeebodem; bacteriën, diatomen, etc.
Habitat:Leeft ingegraven in een U-vormige buis welke tot 40 cm diep kan gaan. Aan de oppervlakte is er een rommelig hoopje zandslierten te zien en verderop vind je vaak een kuiltje waar de mond van het dier zich bevindt. Leeft hoog in de intergetijdenzone en zijn vaak algemeen te vinden in wadachtige gebieden die bij eb droogvallen.
   Saleniteit:zout en brakwater
Paaitijd:ergens tussen de vroege tot late herfst, de duur kan zijn van enkele dagen tot 3 weken
Eieren:oocyte gemiddeld 173 µm
Geslachtsrijp:1-2 jaar
Levensverwachting:6-10 jaar
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Annelida
  2. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Polychaeta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl