home | informatie | vacatures
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
NL Rode kalkkokerworm
Lichaam:ja
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 1
   Lengte:100 mm
   Kleur:Wormkleur is geel of steenrood
   Ringen:ja 1
   Segmenten:ja
      Aantal:ongeveer 200
      Beschrijving:Meeste segmenten zijn breder dan lang
      
ChaetaBorstels
:ja 2
   Operculum:ja 3
      Beschrijving:Er kunnen twee opercula voorkomen
      Kleur:rood
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 3
   
KieuwkroonEen bij sommige borstelwormen aanwezige vergroeiing op de kop voor het vangen van voedsel en voor de uitwisseling van gas (ademhaling). De kieuwkroon bestaat vaak uit twee halfcirkelvormige ingeplante reeksen van kieuwdraden.
:ja 3
      
KieuwdradenDe kieuwdraden zijn ook bekend als radiolen (Radioles). De kieuwdraden hebben fijne zijtakjes (pinnulae).
:ja 3
         
PinnulaeVerantwoordelijk voor het vangen van voedsel.
:ja 3
KokerEen door het dier afgescheiden stof, soms vermengt met zand, schelpen of ander bodem materiaal, dat een buisvormige constructie oplevert waarin het dier kan leven.
:ja
×
1375986376 0
1375986376 0
   Materiaal:Calciumcarbonaat 3
   Kleur:roze tot rood
Habitat:Leeft op hard substraat, op stenen en op verschijdene schelpen. Komt voor tot het getijden gebied. Soms in groepen, soms samen met ander kalkkokerwormen. 4
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Annelida
  2. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Polychaeta
  3. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/borstelwormen/Serpulidae
  4. Moen, Frank Emil & Svensen, Erling (2004). Marine fishes & invertebrates of Northern Europe. KOM.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl