home | informatie | vacatures
Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844
NL Dakpankokerworm GB Tubeworm DE Spindelförmige Owenie
Alias:Vertakte kokerworm
Lichaam:ja 1
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 2
   Lengte:100 mm
   Kleur:groenig of geelig, kieuwen met rood tintenten
   Ringen:ja 2
   Segmenten:ja 1
      Aantal:ongeveer 30 3
      
ChaetaBorstels
:ja 1
         Locatie:de eerste 3 segmenten met kleine, fijne borstels 3
KokerEen door het dier afgescheiden stof, soms vermengt met zand, schelpen of ander bodem materiaal, dat een buisvormige constructie oplevert waarin het dier kan leven.
:ja
   Materiaal:gemaakt van, dakpansgewijs, aan elkaar gekitte stukjes schelp en steentjes
   Vorm:buisvormig; glad aan de binnenkant 4
Habitat:in beschutte stranden van zand of modder; beneden de laagwaterlijn
Voortbeweging:kan zich omdraaien in zijn koker en kan zich met de koker verplaatsen 4
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Polychaeta
  2. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Annelida
  3. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/borstelwormen/Oweniidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl