home | informatie | vacatures
Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
NL Grijze zeezond DE Kegelrobbe
×
747481973 0
747481973 0
×
747481973 1
747481973 1
×
747481973 2
747481973 2
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Kegelrob
EtymologieHerkomst van de naam
:Halichoerus betekend zeezwijn en grypus betekent haakneus
Lengte:≤330 cm
   Vrouw:≤250 cm
   Man:≤330 cm
Gewicht:≤350 kg
   Vrouw:≤220 kg
   Man:≤350 kg
Lichaam:torpedovormig
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:kegelvormig
   Snuit:spits en loopt in een rechte lijn met het voorhoofd; van het mannetje is de snuit prominenter dan van het vrouwtje
Huid:ja
   Haren:ja
      Kleur:grijs tot zwart, bruin; vrouwtjes lichter dan mannetjes
      Tekening:met vlekken
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Kleur:donker
   Geluid:ja
      Oren:ja
         Beschrijving:gaatjes in de kop, oren inwendig
   Snorharen:ja
      Beschrijving:licht, lang
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Longen:ja 2
Neusgaten:ja
   Beschrijving:duidelijk gescheiden; parallel lopend
Geluid:blazende , sissende, murmelende en grommende geluiden; jonge dieren kunnen blatende en huilgeluiden maken
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 3
   Ruggegraat:ja 3
Voedsel: zalm, kabeljauw, schelvis, koolvis, zandspiering, platvissen, schaal- en weekdieren, soms inktvis, vogels, bruinvissen, andere zeehonden (5,7 kg per dag)
Habitat:voornamelijk in zee bij kusten met rotsen en kliffen; ook langs zandstranden; kan tot 20 minuten onder blijven; kan tochten maken van wel 100 km; kunnen leven in zoet en zout water, als er maar voldoende vis is
   Diepte:≤100 m
   Verspreiding:Noordelijke Atlantische Oceaan; Newfoundland, Zuid-Groenland, IJsland, Noorwegen, U.K., Bretagne, Oostzee
Voortplanting:Mannelijke grijze zeehonden klappen met hun vinnen om vrouwtjes aan te trekken en om concurrenten af te schrikken. Het lijkt erop dat ze dit alleen in het paarseizoen doen.
Paaitijd:Verschild per gebied; Geboortes in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan zijn tussen september en december, met een piek in oktober
Draagtijd:11,5 maand
Geboorte:Het jong heeft bij de geboorte een wollige witte vacht
   Aantal jongen:1
   Lengte:105 cm
   Gewicht:14,5 kg; ≤20 kg
Embryonale fase:het embryo komt de eerste twaalf weken niet tot ontwikkeling
Juveniele fase:de witte wollige vacht verliest het na 2 tot 3 weken; de zoogtijd duurt ook 2 tot 3 weken, waarna de moeder het jong verlaat; na 30 tot 35 dagen gaat het jong zelf voedsel zoeken.
Groei:gedurende de zoogperiode komt het jong 1,5 tot 2 kilo per dag aan
Geslachtsrijp 
   Vrouw:4-5 jaar
   Man:6 jaar
Levensverwachting 
   Vrouw:45 jaar
   Man:30 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  2. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Mammalia
  3. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl