home | informatie | vacatures
Idotea linearis (Linnaeus, 1767)
NL Staafpissebed GB Rod-shaped marine isopod FR Idotiée linéaire DE Stabförmige Meerassel
×
1636264218 0
1636264218 0
×
1636264218 1
1636264218 1
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:smalle zeepissebed, lange zeepisebed
Lengte:≤40 mm
   Man:≤40 mm
Breedte:lengte is 4 tot 7 keer de breedte
Lichaam:ja 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:heeft een holle uitsparing aan de achterrand
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Habitat:ondiep sublitoraal; op beschutte zandkusten; spoelt vaak aan met drijvende wieren
Bronnen:
  1. https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl